Het project BRO 3D services

Om goed afgewogen beslissingen te kunnen nemen over opgaven als klimaatadaptatie, duurzame energie en woningbouw, is het essentieel boven- en ondergrond integraal en in samenhang te bekijken. Dat kan alleen goed in 3D. Nu is het nog veel werk om alle BRO-data en -modellen in een GIS-systeem in te laden. Dat willen we makkelijker maken met het project BRO 3D webservices.

3D webservices

Tot nu moeten gebruikers van ondergronddata en BRO-modellen deze zelf downloaden en bewerken om deze in geografische software toe te passen. Door data en modellen te ontsluiten als 3D webservices via een API-interface zijn deze rechtstreeks te gebruiken in een aantal standaard 3D-viewers (ArcGIS en CesiumJS versie 1.99) en game engines (als Unity en Unreal via SDK’s). Hiervoor worden open OGC-standaarden gebruikt.

Concreet betekent dit dat vanaf medio 2023 de modellen GeoTOP, REGIS II, en datasets van grondwatermonitoringputten en de grondwaterstanden en sonderingen rechtstreeks in software te gebruiken zijn.

Vervolg

In juni organiseren we een webinar waarin de nieuwe webomgeving uitgelegd wordt en waar deze webservices en de beschrijvingen daarvan te vinden zijn. Ook zorgen we ervoor dat iedereen die dat wil, ermee kan werken.

Later dit jaar start een technische doorontwikkeling van de 3D services. Dan zal aanvullende functionaliteit worden ontwikkeld voor nieuwe registratieobjecten, zoals het BRO-model DGM en boringen van bodem- en grondonderzoek.

Samenwerking

Dit BRO-project wordt mogelijk gemaakt door het rijksprogramma Werk aan Uitvoering (WaU), dat werkt aan een goede publieke dienstverlening die wendbaar, menselijk en toekomstbestendig is. Het programma stelt hiervoor gelden ter beschikking aan projecten die dit doel dienen. Eenvoudig kunnen gebruiken van geo-data uit basisregistraties in 3D is zo’n project. Daarom werken Kadaster en TNO/BRO samen aan 3D-voorzieningen voor geodata. Hiermee willen we het werken met 3D-data en -modellen voor een brede groep bedrijven en overheden laagdrempeliger maken.