Het project BRO 3D services

Om goed afgewogen beslissingen te kunnen nemen over opgaven als klimaatadaptatie, duurzame energie en woningbouw, is het essentieel boven- en ondergrond integraal en in samenhang te bekijken. Dat kan alleen goed in 3D. Tot voor kort was het nog veel werk om alle BRO-data en -modellen in een GIS-systeem in te laden. Dat maken we makkelijker met het project BRO 3D webservices. De basisversie hiervan is nu klaar.

3D webservices

Voorheen moesten gebruikers van ondergronddata en BRO-modellen deze zelf downloaden en bewerken om deze in geografische software toe te passen. De Geologische Dienst Nederland (TNO), ESRI en het Kadaster ontwikkelen samen met BZK BRO 3D webservices om dit te vereenvoudigen. Door data en modellen te ontsluiten als 3D webservices via een API-interface zijn deze rechtstreeks te gebruiken in een aantal standaard 3D-viewers (ArcGIS en CesiumJS versie 1.99) en game engines (als Unity en Unreal via SDK’s). Hiervoor worden open OGC-standaarden gebruikt.

Zicht op de ondergrond in 3D

Medewerkers van gemeenten, provincies, waterschappen en bijvoorbeeld ingenieurs- en adviesbureaus die werken met geo-informatie, kunnen nu gemakkelijker en inzichtelijker verkenningen uitvoeren gekoppeld aan opgaven als klimaatadaptatie, duurzame energie en woningbouw. Met de BRO 3D webservices kunnen de boven- en ondergrond integraal en in samenhang bekeken worden. In 3D is dat nog makkelijker.

Als eerste: de OGC-standaard I3S

De eerste basisversie van de BRO 3D services is nu beschikbaar voor de OGC-standaard I3S. In deze basisversie zitten de modellen GeoTOP, REGIS II, en datasets van grondwatermonitoringputten en sonderingen. De Basisversie is rechtstreeks in een internetbrowser in 3D te bekijken en te combineren met andere data. Bovendien zijn aanvullende functies beschikbaar als je deze webservices gebruikt in (GIS-) softwaresystemen die de OGC-standaard I3S (Index 3D Scene Layers) ondersteunen, zoals ArcGIS online.

Het is nu dus tijd voor de gebruiker om aan de slag te gaan met deze basisversie, zodat ervaring opgedaan kan worden. De ervaring van gebruikers is waardevolle feedback voor het vervolg.

Vervolg

Het project loopt tot 31 december 2023. Intussen verkent TNO de ontwikkeling van BRO 3D webservices die voldoen aan andere OGC-standaarden, zoals 3D-Tiles. In die fase zullen we stakeholders ook weer betrekken.

Verder start een technische doorontwikkeling van de 3D services. Dan zal aanvullende functionaliteit worden ontwikkeld voor nieuwe registratieobjecten, zoals het BRO-model DGM en boringen van bodem- en grondonderzoek.

Tot slot wordt ook gekeken naar duurzaam beheer van de ontwikkelde BRO 3D webservices. Dus zorgen dat de webservices actueel blijven en doorontwikkeld kunnen worden. Op die manier maken we de ondergrondinformatie stap voor stap nog toegankelijker.

Samenwerking

Dit BRO-project wordt mogelijk gemaakt door het rijksprogramma Werk aan Uitvoering (WaU), dat werkt aan een goede publieke dienstverlening die wendbaar, menselijk en toekomstbestendig is. Het programma stelt hiervoor gelden ter beschikking aan projecten die dit doel dienen. Eenvoudig kunnen gebruiken van geo-data uit basisregistraties in 3D is zo’n project. Daarom werken Kadaster en TNO/BRO samen aan 3D-voorzieningen voor geodata. Hiermee willen we het werken met 3D-data en -modellen voor een brede groep bedrijven en overheden laagdrempeliger maken.

Meer weten of tips?

Volg het nieuws via de BRO Nieuwsbrief. Of kijk het BRO’tje van 12 oktober 2023 terug, waarin de BRO 3D webservices zijn gelanceerd en verder zijn toegelicht.


Portaal

Direct naar het portaal met 3D-webservices

Over het project