Tijdelijk geen wijzigingen mogelijk in al geregistreerde CPT's

Bronhouders en dataleveranciers van Geotechnische sonderingen (CPT) kunnen vanaf 1 november  tijdelijk geen wijzigingen aan al geregistreerde CPT’s doorvoeren. Het gaat om correcties en beheertransacties. Het registreren van nieuwe sonderingen blijft in deze periode wel mogelijk. Dit komt door een optimaliseringsslag voor CPT in de BRO. Naar verwachting duurt de beperking op het wijzigen van CPT’s twee weken. Wij laten via een nieuwsbericht en onze BRO servicepagina weten wanneer dit is afgerond.

Optimalisatie opslag CPT

Het BRO Beheerteam heeft de afgelopen paar sprints voorbereidingen getroffen om CPT qua opslag onder te brengen in het uniforme datamodel. Hiermee wordt het gelijk getrokken met de implementatie van de overige BRO-registratieobjecten. Daardoor neemt onze beheerlast substantieel af.

Vanaf 1 november starten we met het verplaatsen van de al geregistreerde sonderingen naar deze nieuwe opslagmethode. Om wijzigingen op bestaande sonderingen te voorkomen moeten wij hiervoor tijdelijk correcties en beheertransacties (wijzigen dataleverancier / bronhouder / uit registratie nemen) uitschakelen. Dit geldt voor zowel onze acceptatie-, demo- en productie-omgevingen.  Merk op: registraties zijn in deze periode wel mogelijk.