Beheerprocessen

Dit jaar wordt de rol van beheer van de BRO steeds groter.  Op deze pagina vindt u meer informatie over een aantal beheerprocessen waar u mee te maken kunt krijgen.

BRO Wijzingingenproces

Proces voor het indienen en behandelen van verzoeken tot wijzigingen van onderdelen van de BRO.

Incidentenproces

Afspraken over communicatie in geval van een incident of storing.

Terugmeldingsproces

Proces voor het melden van onjuiste gegevens in de BRO en het onderzoeken van een terugmelding.