BRO Implementatieteam

Het BRO Implementatieteam is speciaal in het leven geroepen om te helpen bij de implementatie van de BRO in uw organisatie.

Het BRO Implementatieteam.

Sinds 1 januari 2018 bent u als gemeente, waterschap of provincie wettelijk verplicht uw sonderingen en grondwatermonitoringputten te registreren in de BRO. Maar wanneer is dat voor u van toepassing en hoe pakt u dat aan? We helpen u graag met het beantwoorden van deze vragen, in woord en daad. Inmiddels kunnen we zelf putten uit de ervaringen van een groeiende groep organisaties die u al zijn voorgegaan.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Vanaf 1 juli 2019 staat het implementatieteam nog klaar voor nazorg. We kunnen u helpen de benodigde stappen te zetten en eventuele hindernissen waar u tegenaan loopt op te lossen.

De ondersteuning is toegankelijk voor:

  • gemeenten;
  • waterschappen;
  • provincies (en Rijkswaterstaat).

Als u van mening bent dat u namens de deze overheden een aanspreekpunt bent, kunt u ook ondersteuning aanvragen.

Hoe werken wij?

Afgelopen periode is ons team op bezoek geweest in het hele land om iedereen te helpen en te adviseren over aansluiten op de BRO.  Ook in de nazorg werken we pragmatisch en actiegericht. We houden contact met u door u te bellen, langs te gaan, eventueel werksessies te organiseren en helpen u daar waar nodig. En waar dat kan beleggen we werksessies met meerdere organisaties tegelijk. Zo kunt u in contact komen met collega’s bij andere overheidsorganisaties. Dan kunt u elkaar makkelijker vinden om van elkaars ervaringen iets op te steken.

Hoe kunt u hulp aanvragen?

Hulp aanvragen kan via een telefoontje aan de BRO Servicedesk:  088- 8664 999. Of stel uw vraag via het contactformulier. Wij nemen dan contact met u op.