Migratie grondwatergegevens uit DINO

Gepubliceerd 29 oktober 2020

Het BRO-programma gaat bronhouders helpen om historische grondwatermonitoringgegevens uit DINO te migreren naar de BRO. Speciaal hiervoor is de Taskforce Migratie opgezet. Hoe meer gegevens in de BRO, hoe meer we immers weten over de Nederlandse ondergrond! Helpt u mee?

Grondwatermonitoringgegevens

Vanaf 1 januari 2021 is het voor bronhouders wettelijk verplicht om naast de grondwatermonitoringputten, ook de grondwatermonitoringgegevens bij de BRO aan te leveren. Het gaat dan om grondwaterstanden en -kwaliteit. De historische gegevens (die voor 2021 zijn ingewonnen) zitten nog in DINO, de voorloper van de BRO. Een groot deel daarvan kan worden omgezet naar IMBRO/A en gemigreerd worden naar de BRO. Deze informatie is heel waardevol, o.a. voor het opstellen van historische reeksen.

Ondersteuning bij migratie

Het BRO-programma ondersteunt u graag bij de migratie van deze DINO-gegevens naar de BRO. We starten met hulp bij de migratie van grondwaterstanden. Speciaal hiervoor is de Taskforce Migratie opgezet. Tijdens de Ketendemo van 22 oktober is het plan van aanpak uitgelegd en de komende weken wordt hiermee gestart.

Plan van aanpak

In hoofdlijnen houdt het in dat de Taskforce bronhouders voorziet van de algemene gegevens over hun grondwaterstanden in DINO. Bronhouders kunnen daarna kiezen uit 2 routes:

  1. Migratie via TNO, uitgaande van huidige gegevens in DINO.

  2. Migratie onder eigen regie, met een data- en softwareleverancier naar keuze. Op aanvraag ontvangt de bronhouder hiervoor de grondwaterstandsgegevens uit DINO.

Kom in actie!

Om de migratie in gang te zetten moet de bronhouder in actie komen. Wilt u gebruik maken van de migratie via TNO (route 1) of de aanvullende inhoudelijke grondwaterstandsgegevens uit DINO opvragen (route 2)? Vraag dit dan aan via de BRO Servicedesk.

Aanleveren DINO-gegevens

Omdat vanaf 1 januari 2021 bronhouders wettelijk verplicht zijn om de nieuw ingewonnen grondwatermonitoringgegevens conform de IMBRO-standaard bij de BRO aan te leveren, is het vanaf dat moment niet meer mogelijk om die gegevens bij DINO aan te leveren.