BRO terugmelding

Twijfelt u aan de juistheid van bepaalde gegevens in de BRO? Of twijfelt u over een bepaald aspect van een model? Laat het ons weten met een BRO terugmelding. Samen verbeteren we de kwaliteit van de BRO!

Wat is voor u van toepassing:

Voor terugmelden hebben we een eenvoudig formulier gemaakt dat u in stappen door het proces leidt. Let op: houd het BRO ID van het registratieobject van de terugmelding bij de hand (bij gegevens) of de xy coördinaten/adres (bij modellen). Het formulier bestaat uit de volgende velden:

  • Vink aan vanuit welke organisatie u de melding doet.
  • Vul uw gegevens in.
  • Kies het registratieobject of model waarover u een terugmelding wil doen.
  • Vul het BRO ID van het object waarop de terugmelding wordt gedaan of de xy coördinaten/adres bij een terugmelding op een model.
  • Hierna geeft u een duidelijke omschrijving van de situatie/interpretatie zoals die zou moeten zijn. Ter verduidelijking van deze omschrijving kunt u onderaan het scherm bijlagen, zoals figuren en kaartjes, uploaden.
  • Controleer de ingevulde gegevens.
  • Als deze juist zijn, klikt u op 'indienen'.

Dit is het formulier voor het doen van een terugmelding op gegevens.

Dit is het formulier voor het doen van een terugmelding op modellen.

Wat gebeurt met uw BRO terugmelding?

Wanneer het een terugmelding op een registratieobject betreft, toetst TNO of een melding zodanig is opgesteld dat een bronhouder deze inhoudelijk kan beoordelen. Als dat het geval is, wordt de bronhouder van de terugmelding op de hoogte gesteld. Het registratieobject wordt dan in onderzoek genomen en de bronhouder onderzoekt vervolgens de terugmelding. Het kan dan enige tijd duren (wettelijke termijn is 16 weken), maar uiteindelijk brengen we u op de hoogte van het resultaat van uw melding.

Voor een terugmelding op een model geldt geen wettelijke oplostermijn. De modelmaker kan besluiten om de terugmelding te verwerken in een volgende release van het model, maar is dit niet verplicht. Tot die tijd staat de terugmelding geregistreerd bij het model. De lijst met actuele terugmeldingen staat op BROloket.


Voorbeelden

Wij hebben voor u een aantal voorbeelden verzameld van situaties waar een terugmelding moet worden gedaan.

Stappenschema terugmelding

U krijgt een terugmelding, wat moet u doen? Dit stappenplan helpt u verder.