Omgevingsvisie provincie Utrecht

De opgaven waar de provincie Utrecht de komende jaren voor staat vragen om keuzes: waar is het bodem- en watersysteem te benutten voor maatschappelijke opgaven? Waar vraagt het systeem om bescherming, zodat ook voor de langere termijn een evenwichtig systeem is gewaarborgd? Waar vraagt het systeem om versterking, zodat het systeem ook in zeer natte en zeer droge periode robuust is?

De omgevingsvisie provincie Utrecht is een antwoord op een eenvoudige en concrete vraag: hoe willen wij dat de provincie er over 30 jaar uitziet?

Onderdeel van het antwoord is dat gezorgd moet worden voor het slim realiseren van nieuwe opgaven in een optimale combinatie met de kwaliteiten van het bodem- en watersysteem en een duurzaam gebruik van de ondergrond. Daarmee blijft een aantrekkelijke leefomgeving gewaarborgd, ook in 2050. Om te komen tot een veilig en verantwoord duurzaam gebruik van de ondergrond ontwikkelde de provincie in samenwerking met andere overheden onder meer een gebiedsgerichte 3d-afwegingssystematiek voor de ondergrond.

Opbouw

De omgevingsvisie beschrijft de volgende onderdelen in zes hoofdstukken:

  1. Achtergrond en totstandkoming van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening.
  2. De visie op de provincie Utrecht in 2050: balans tussen kwaliteiten en ontwikkelingen.
  3. Hoe we onze visie op de toekomst willen bereiken: door slim combineren en concentreren.
  4. Uitwerking in zeven thema’s: ambities en samenhang per thema. Hierin staat een uitgebreide paragraaf over bodem- en watersysteem.
  5. Uitwerking in de regio’s Utrecht, Amersfoort en Foodvalley: samenhang tussen ambities per regio.
  6. Uitvoering geven door middel van samenwerking, regels (Omgevingsverordening) en Programma’s

Op de pagina van de provincie Utrecht over de omgevingsvisie staan de downloads van de ontwerp omgevingsvisie (interactief en in printversie) en de folder, maar ook een link naar de geodata van de kaarten 4 t/m 18

Website omgevingsvisie

Download van de publieksfolder omgevingsvisie provincie Utrecht

Publieksfolder

Download de ontwerp omgevingsvisie

Ontwerp omgevingsvisie