Omgevingsvisie provincie Drenthe

De provincie Drenthe wil dat het gebruik van de ondergrond duurzaam is.  Daarom heeft de provincie als eerste provincie in Nederland het initiatief genomen een structuurvisie ondergrond op te stellen: Met Drenthe de diepte in. Deze structuurvisie bestaat onder andere uit een rapport, kaarten en factsheets.

Benutting van de diepe ondergrond vindt al geruime tijd plaats, in de vorm van delfstofwinning (olie en gas, maar ook zandwinning of zoutwinning) en grondwaterwinning voor onder meer drinkwatergebruik.

Nieuwe vormen van ondergronds ruimtegebruik, zoals het toepassen van warmte koude opslag of hergebruik van leeggeproduceerde gasvelden, worden steeds belangrijker.

Met deze ontwikkelingen nadrukkelijk in beeld, heeft de provincie Drenthe als eerste provincie in Nederland het initiatief genomen een Structuurvisie Ondergrond op te stellen. Daarbij ligt de nadruk op de nieuwe toepassingsmogelijkheden in de diepe ondergrond. Het doel van de structuurvisie is de ondergrondse mogelijkheden als geheel te overzien en te ordenen in afstemming met de bovengrondse leefomgeving.

Diepe ondergrond

De structuurvisie bestaat uit een grote hoeveelheid pdf's die te vinden zijn op de pagina Diepe ondergrond van de provincie Drenthe. Hieronder vind je een paar directe links en de link naar de hoofdpagina.

Samenvatting

In de samenvatting staat omschreven waarom de structuurvisie er is gekomen. Ook is een stappenplan te vinden om mogelijke milieueffecten te toetsen.

Samenvatting Plan MER structuurvisie ondergrond (pdf, 444 kB)

Hoofdrapport

Het hoofdrapport is een zeer uitgebreid Plan-MER. 11 hoofdstukken behandelen onderwerpen als: milieubeoordeling van de structuurvisie ondergrond, of: Leemte in kennis.

Hoofdrapport: Met Drenthe de diepte in (pdf, 2.5 MB)

Webpagina

Op de webpagina staan nog veel meer links naar kaarten, factsheets en het rapport technische potentieelstudie.

Webpagina Provincie Drenthe, Diepe ondergrond