Omgevingsvisie gemeente Zaanstad

Gemeente Zaanstad ziet het nut om de ondergrond te betrekken bij het oplossen van maatschappelijke opgaven. Hét moment om dat te doen is bij het opstellen van de omgevingsvisie.

In het rapport 'Regioproject Bodem en Ondergrond in de Omgevingsvisie' staat de rol van de ondergrond in relatie tot mogelijke maatschappelijke opgaven beschreven. Ook wordt een samenvatting gegeven van de resultaten van dit regioproject.

Hoe ziet Zaanstad er in de toekomst uit? Hoe zorgen we voor economische groei die bijdraagt aan een klimaat-neutrale stad? Hoe richten we de openbare ruimte zo in dat deze uitnodigt tot bewegen en bijdraagt aan de gezondheid van mensen? En hoe realiseren we 20.000 nieuwe woningen en behouden we het unieke karakter van de Zaanstreek? Dat zijn de vragen die Zaanstad zichzelf stelt. De visie is geen document, vindt de gemeente, maar een digitale visie die zich steeds verder ontwikkelt. Net als de wereld om ons heen.