Omgevingsvisie gemeente Hillegom

In de omgevingsvisie Hillegom is duurzaamheid leidend. In de ondergrond van Hillegom liggen dan ook veel ruimteclaims voor de toekomst. De gemeente heeft met bewoners en ondernemers onderzocht welke kwaliteiten van Hillegom belangrijk zijn en bekijkt hoe die gekoesterd kunnen worden. Tegelijkertijd moeten grote vraagstukken als energietransitie, klimaatadaptatie en centrumontwikkeling een antwoord krijgen.

Om de gestelde ambities van de gemeente rondom energiebesparing en het opwekken van duurzame energie te behalen zoekt Hillegom naar antwoorden in de ondergrond. Er zijn mogelijkheden voor warmtekoudeopslag (WKO) en geothermie. Voor de middellange termijn is de aanleg van een warmtenet vanuit de noordelijke of zuidelijke Randstad overigens nog niet mogelijk.

Ook wilt de gemeente de ondergrond beter afleesbaar maken. Het is voor de inwoners en recreanten interessant om de ondergrond zichtbaarder te maken. Met name de verschillen in bodemopbouw, die door de afgravingen een belangrijk onderdeel van het DNA van Hillegom zijn. Ook ziet de gemeente kansen om ondergrondse voorzieningen in te zetten voor het ‘bollentoerisme’.