Omgevingsvisie gemeente Gooi en Vechtstreek

De Gooi en Vechtstreek is een dynamisch gebied. Er spelen veel opgaven en het gebied is momenteel al drukbezet met allerlei functies die elkaar beconcurreren om de schaarse ruimte. Het bodemgrondwatersysteem in het gebied geeft randvoorwaarden aan het gebruik van het gebied. Voor de gemeentelijke omgevingsvisie is een rapport over bodem en ondergrond gemaakt.

Het bodemgrondwatersysteem varieert sterk in het gebied. Bijzonder is het verschil in geologische ondergrond en de overgang en van landschappen: in het Gooi zijn zandgronden te vinden, in de Vechtstreek veengronden. Het bodemgrondwatersysteem geeft randvoorwaarden