Rekenmodel, diverse gemeenten

Met dit rekenvoorbeeld kun je de voordelen van de BRO rekenkundig in beeld brengen. Deze voordelen zijn uitgesplitst in een model voor bestuurders op begrotingsniveau en een model op projectniveau.

Hoe kun je in beeld brengen dat het betrekken van ondergrondgegevens in de planfase van projecten en beheer leidt tot kostenbesparingen?

Deze rekenvoorbeelden helpen hierbij door te laten zien hoe de faalkosten omlaag kunnen. Vervolgens is dit voor zowel grote als kleine gemeenten uitgewerkt in voorbeelden.

In de voorbeelden zijn de gemiddelde begrotingskosten per onderdeel van de gemeente inzichtelijk gemaakt. Voor de kosten is uitgegaan van het gemiddelde van de kosten zoals die zijn opgenomen in de begroting van een aantal gemeenten. De grote gemeenten zijn Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven met een gemiddeld aantal inwoners van ca. 520.000. De kleine gemeenten zijn Heerlen, Houten, Middelburg, Goes, Pijnacker, Stichtse Vecht en Hollands Kroon met een gemiddeld aantal inwoners van ca. 55.000 inwoners.

Downloads