Mandaatbesluit Wet Bro gemeenten Bloemendaal en Heemstede

De gemeenten Bloemendaal en Heemstede hebben een mandaatbesluit opgesteld. Hierin machtigen de beide colleges de medewerkers van het Team Informatisering om BRO-gegevens te accorderen.

De gemeenten Heemstede en Bloemendaal werken ambtelijk samen op het gebied van bedrijfsvoering. Daarbij verloopt het aanleveren van gegevens aan de BRO via de BRO-coördinator die deze vervolgens in het Bronhouderportaal zet. Maar gegevens kunnen ook rechtstreeks door leveranciers in het Bronhouderportaal worden gezet. Dan moeten deze gegevens alleen nog door de gemeenten worden geaccordeerd. De gemeenten Bloemendaal en Heemstede hebben belegd in een mandaatbesluit dat de medewerkers van Team Informatisering dit mogen doen.