Koninklijke Route aanleveren BRO-gegevens

Bij het implementeren van de BRO bij de gemeente Haarlemmermeer heeft BRO-coördinator Thomas van Offeren een schema gemaakt waarin staat wie wat doet waar in het proces en wat de volgende stappen zijn. Hij noemt dit de Koninklijke Route van de BRO. Deze plaat helpt bij de interne communicatie, om duidelijk te maken aan de collega’s van het ingenieursbureau en externe partijen, wat de gemeente van hen wensen.