Tool om profielen te maken van sonderingen en boringen

Met deze maak je profielen van sonderingen en boringen uit de BRO. Deze profielen worden gevisualiseerd en zijn te downloaden als .XML-bestand.

De tool is te raadplegen op het platform VIKTOR. De app is ook zelf te draaien via GitHub.

Het programma Basisregistratie Ondergrond stimuleert het uitwisselen en (her)gebruiken van BRO-aanleverfunctionaliteiten, maar is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de toetsing ervan. Twijfel of vragen over deze tool? Neem dan contact op met de ontwikkelaar.