Tool om profielen maken van sonderingen en boringen

Met deze maak je profielen van sonderingen en boringen uit de BRO. Deze profielen worden gevisualiseerd en zijn te downloaden als .XML-bestand.

De tool is te raadplegen op het platform VIKTOR. De app is ook zelf te draaien via GitHub.

Het programma Basisregistratie Ondergrond stimuleert het uitwisselen en (her)gebruiken van BRO-aanleverfunctionaliteiten, maar is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de toetsing ervan. Twijfel of vragen over deze tool? Neem dan contact op met de ontwikkelaar.