GEF-converter BRO voor sonderingen

Het Programmabureau BRO heeft een converter laten ontwikkelen om de gegevens voor geotechnisch sondeeronderzoek aan te kunnen leveren via het Bronhouderportaal aan de BRO.

Sommige leveranciers leveren gegevens van geotechnisch sondeeronderzoek nog in het GEF-formaat aan. Het Programmabureau BRO heeft daarom een converter laten ontwikkelen om de gegevens aan te kunnen leveren via het Bronhouderportaal aan de BRO. Dit was een tijdelijke voorziening. De converter wordt nu niet langer actief ondersteund. Het programma BRO verwacht dat de hele keten nu is overgeschakeld op IMBRO/XML en dat GEF niet vaak meer wordt gebruikt.

De converter kon worden gebruikt door gegevensleveranciers die in opdracht van bronhouders gegevens moeten aanleveren aan het Bronhouderportaal. De converter is destijds gerealiseerd door Fugro in afstemming met de VOTB, en is gebaseerd op opensource broncode die is ontwikkeld door TNO. Deze broncode is ook gepubliceerd op GitHub. De GEF-converter krijgt geen upgrade meer; de software blijft wel beschikbaar via GitHub.