BRO-connector (Provincie Zeeland en Nelen & Schuurmans)

De Provincie Zeeland en Nelen & Schuurmans hebben een open-source applicatie ontwikkeld voor het beheer van grondwatergegevens, waarin de gegevensuitwisseling richting de BRO centraal staat: de BRO-connector. Deze applicatie is gericht op overheidsinstanties (bronhouders) die leverplichtig zijn in het kader van de Wet Basisregistratie Ondergrond. De applicatie draait binnen een Python Django-omgeving, en is open-source beschikbaar voor andere organisaties.