BRO-connector grondwatergegevens (Zeeland)

De Provincie Zeeland en Nelen & Schuurmans hebben een open-source applicatie ontwikkeld voor het beheer van grondwatergegevens, waarin de gegevensuitwisseling richting de BRO centraal staat: de BRO-connector. Deze applicatie is gericht op overheidsinstanties (bronhouders) die leverplichtig zijn in het kader van de Wet Basisregistratie Ondergrond. De applicatie draait binnen een Python Django-omgeving, en is open-source beschikbaar voor andere organisaties.

Op de website van Nelen & Schuurmans is meer informatie beschikbaar.

Het programma Basisregistratie Ondergrond stimuleert het uitwisselen en (her)gebruiken van BRO-aanleverfunctionaliteiten, maar is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de toetsing ervan. Twijfel of vragen over deze tool? Neem dan contact op met de ontwikkelaar.