Validatieregels datakwaliteit RWS

In het project 'kwaliteit van data van grondwatersamenstelling en grondwaterputten' zijn validatieregels opgesteld voor het controleren van de kwaliteit van die gegevens. Het is de bedoeling dat opdrachtnemers van RWS de data, via het datakwaliteitssysteem van RWS,  gevalideerd aanleveren aan de Landelijke Voorziening BRO.

Een belangrijk aspect van een basisregistratie is dat geconstateerde afwijkingen of fouten door iedereen gemeld kunnen worden. RWS wil het verwachte aantal terugmeldingen reduceren door het inzetten van een datakwaliteitssysteem. Hiermee worden gegevens automatisch getoetst aan validatieregels voordat zij geregistreerd worden. Dit scheelt tijd, inspanning en zorgt voor een betere kwaliteit van de data.

Doel

Doel is om een set logische validatieregels op te stellen voor het controleren van de kwaliteit van de gegevens over grondwatersamenstelling en grondwaterputten.

Rapport

Het Rapport 'Kwaliteit van BRO grondwatersamenstelling en grondwaterputten: logische validaties'  is tot stand gekomen  naar aanleiding van dit onderzoek.

Directe download:Kwaliteit van BRO grondwatersamenstellingen grondwaterputten: logische validatieregels (pdf, 3 MB)

Via de publicatiebibliotheek van WENR: Website Wageningen University and Research