Maastricht: Ondergrond in zicht

Hoe verankeren we de ondergrond in reguliere beleidstrajecten? Die vraag wordt beantwoord in 'Ondergrond in zicht', een inspiratiedocument dat de gemeente Maastricht in samenwerking met de provincie Limburg ontwikkelde. Het document levert vakmatige bouwstenen voor beleidsontwikkeling: een ondergrondagenda, een instrumentenkoffer en een kennisdeel met informatie over de ondergrond en ondergrondkwaliteiten.

De provincie wil dat een duurzame benutting en bescherming van de ondergrond integraal onderdeel is van het omgevingsbeleid. En ze wil dit oppakken in nauwe samenwerking met gemeenten en andere partners. Ambtelijk en bestuurlijk moet duidelijk worden welke kansen de ondergrond biedt voor de ontwikkeling in Limburg. Essentieel daarbij is de ontwikkeling en inbedding van werkwijzen om de ondergrond te verankeren in reguliere beleidstrajecten, met aansluiting op de Omgevingswet.

In Maastricht deed de mogelijkheid zich voor om in de praktijk te testen hoe deze bewustwording kan worden gerealiseerd.

'Ondergrond in zicht' biedt een kennisbasis voor de vele facetten van de ondergrond die relevant zijn voor Maastricht, zowel inhoudelijk als procesmatig. De uitdaging is om de ondergrond en de bovengrond steeds in samenhang te brengen. Zo zijn ondergrondkansen optimaal te benutten en beperkingen tijdig te hanteren.

3 modules

'Ondergrond in zicht' Ondergrond in zicht levert vakmatige bouwstenen voor beleidsontwikkeling, maar bevat zelf geen beleid. Het boek bestaat uit drie modules. Elke module is zelfstandig leesbaar en bruikbaar.

Module 1: Ondergrondagenda en -kansen

Om dit te realiseren biedt 'Ondergrond in zicht' een ondergrondagenda, die inhoudelijk richting geeft voor een duurzame omgang met de ondergrond.

Module 2: Instrumentenkoffer

De instrumentenkoffer biedt hulpmiddelen die helpen om ondergrond te operationaliseren in processen van planvorming en projecten.

Module 3: Ondergrond en ondergrondkwaliteiten

Deze module bestaat uit een kennisfundament over de ondergrond en ondergrondkwaliteiten waarin basale kennis over diverse aspecten van de ondergrond is vastgelegd.