Apeldoorn Door-Grond

De Omgevingsdienst Veluwe IJssel heeft in opdracht van de gemeente Apeldoorn ‘Apeldoorn Door-Grond’ ontwikkeld. Het is een van de manieren waarop Apeldoorn actief de ondergrond inbrengt in  de ruimtelijke ordening. Het boek bevat een visie op ondergrondkwaliteiten met een praktische uitwerking , een kaartenatlas en een instrumentenkoffer.

Apeldoorn Door-Grond is een praktisch inspiratie- en handelingskader voor een duurzame omgang met de ondergrond voor zowel professionals als geïnteresseerden.

Vier modulen

Het boek Apeldoorn Door-Grond is opgebouwd uit vier modulen.  Elke module is op zich zelf leesbaar en bruikbaar.

Module 1: de visie op de ondergrond

Deze visie geeft een beschrijving van een duurzame omgang met de ondergrond in Apeldoorn. Geschetst wordt welke ondergrondkwaliteiten beschermd en versterkt moeten worden en welke ondergrondkwaliteiten gebruikt kunnen worden voor maatschappelijke doeleinden.

Module 2: een praktische uitwerking

In deze module is de meest essentiële informatie opgenomen over alle ondergrondkwaliteiten die voor Apeldoorn relevant zijn. De module biedt ook een overzicht van alle relevante wetgeving en generieke beleidskaders waaraan voldaan moet worden.

Module 3: de kaartenatlas

Hierin is voor een aantal ondergrondthema’s kaarten ontwikkeld die zicht geven op de Apeldoornse ondergrond.

Module 4: de instrumentenkoffer

Deze koffer bied een aantal eenvoudige instrumenten die behulpzaam zijn om de ondergrondkwaliteiten snel, eenvoudig en gestructureerd in te brengen bij ruimtelijke planvorming en projecten.

Download het boek Apeldoorn Door-Grond (pdf, 7.9 MB)

Apeldoorn profileert zich met dit boek ook als 'andere overheid'; een gemeente die in haar werkwijze de samenleving centraal stelt. Het biedt namelijk voldoende mogelijkheden meer gebruik te maken van het probleemoplossende vermogen van de samenleving.

Collegevoorstel

Download het collegevoorstel over dit ontwerp (pdf, 837 kB)