Visie op 3D gemeente Groningen

'We willen werken in 3D, tenzij', is de visie van gemeente Groningen. De gemeente ziet de grote meerwaarde van 3D-werken: dienstverlening kan optimaler, werkprocessen verlopen sneller en (faal)kosten kunnen een stuk lager.

Digitalisering draagt bij aan het slimmer omgaan met de stad. De afdelingen Stadsingenieurs, Stadsontwerp en Geo&Data werken samen aan een gemeentebreed digitaal 3D model van Groningen, zowel boven- als ondergronds. Zij noemen dit een 3D Digital City. De eerste stappen zijn gezet. Groningen werkt nu met een groeimodel voor komende jaren.

  • In deze storymap lees je hoe Groningen wil komen tot een 3D digital city van de gemeente.