Handleiding 3D werken binnen 1 dag gemeente Utrecht

Om inzicht te geven in de ruimtelijke ontwikkelingen in de stad en om een toekomstbeeld te tonen met visualisaties van ontwikkelopgaves in de stad, maakte de gemeente Utrecht een visualisatie in Unity. Dit kun je zelf ook. Met deze werkbeschrijving ben je in staat om op een snelle en relatief simpele manier en visualisatie van jouw gebouwde omgeving te maken.

Het idee om een model in Unity op te bouwen is ontstaan, nadat de projectgroep Merwede een interactief model van Merwede heeft laten maken door een externe partij. Dit model is onder andere gemaakt voor bewonersavonden, met als doel inzicht te geven in de plannen die er voor dat gebied zijn. In de praktijk willen bewoners vooral weten wat 'hun uitzicht' wordt vanuit de woning.

Met dit model is dit doeltreffend in beeld gebracht via een grafische laptop, game-controller en scherm. Daarnaast is het mogelijk in dit model de slagschaduw in beeld te brengen door middel van in te stellen data en tijd. En je kunt rondlopen/vliegen in het plan.

Het 3D-stadsmodel in Unity is onderdeel van de digital twin die in de visie van de gemeente Utrecht uit meerdere 3D-visualisaties bestaat:

  1. Semantisch model van bestaande stad, met gegevens uit openbare en lokale bronnen. Denk hierbij aan services die vanuit PDOK geleverd worden en aan services die vanuit kernvoorzieningen geleverd kunnen worden. We werken in dit model voorlopig samen met Spotinfo en hun omgevingsserver.
  2. 3D-stadsmodel in Unity: hierin linken we de bestaande stad uit het semantische model, zodat een geautomatiseerde basis ontstaat. Dit wordt uitgebreid met LOD2 modellen van bouwopgaves in de stad en andere bij de gemeente Utrecht bekende modellen, om te kunnen simuleren.

De handleiding betreft dit 3D-stadsmodel:

Download 3D-stadsmodel (unity) , handleiding voor 3D binnen een dag (pdf, 7.3 MB)