Blue print 3D-Dataroom voor waterschappen

In een 3D data room worden alle mogelijke plaatsgebonden gegevens van verschillende partijen digitaal, gestandaardiseerd en geharmoniseerd opgeslagen. Zo gaat geen informatie verloren en blijven van de verkennings- tot onderhoudsfase alle gegevens in onderlinge samenhang bij elkaar. Voor het opzetten van zo'n dataroom is een Blue print 3D Dataroom gemaakt.

Het project Sterke Lekdijk van Hoogheemraadschap De Stichtste Rijnlanden heeft als casus gediend om te komen tot een blue print voor implementatie van 3D-datarooms bij andere waterschappen. De Blue print 3D-dataroom geeft een goed zicht op de opbrengsten van het werken met een 3D-dataroom. Het laat ook zien hoe een 3D-dataroom opgebouwd kan worden en hoe deze is samengesteld en functioneert.

Voor diverse gebruikers

Het document richt zich op meerdere gebruikers. Er is een leeswijzer opgenomen in het document waarin verschillende doelgroepen kunnen zien welke hoofdstukken voor hen het meest interessant zijn.

Checklist

De blue print bevat ook een checklist: toekomstige gebruikers kunnen checken welke voorbereidingen zij moeten treffen voordat ze tot de inrichting van een andere 3D dataroom kunnen overgaan.

Het document kan gedownload worden via de link hieronder

Blue print 3D-dataroom voor waterschappen (pdf, 3.6 MB)


Casus blue print: Sterke Lekdijk

Van het project Sterke Lekdijk, dat als casus gediend heeft voor de blue print, is een story map gemaakt. In de story map wordt via 3D-technologie een blik in de ondergrond gegeven. In de  3D-kaarten kan worden gescrolled, in- en uit gezoomd en met de legenda in de hand kan bekeken worden hoe de ondergrond er uitziet.

De storymap:
Met de BRO op zoek naar 'risico-DNA' van de Lekdijk