3D pilot Ten Post

Het toepassen van 3D-modellen helpt ook bij de dialoog met en tussen bewoners. Dat gebeurt in het Groningse dorpje Ten Post. Dat heeft te kampen gehad met gasbevingen waardoor sommige gebouwen zijn aangetast. Hier wordt een digital twin gebruikt om bewoners te betrekken bij de heropbouw van het dorp.

De gemeente Groningen wilt een gemeentebreed 3D-basisondergrondmodel neerzetten. Te beginnen met een van de dorpen in het gasbevingsgebied: Ten Post. In Ten Post zijn sommige gebouwen aangetast door aardbevingen. Dit betekent dat sommige huizen moeten worden afgebroken en weer opgebouwd moeten worden. Andere moeten structureel worden versterkt. Ten Post geeft burgers de mogelijkheid om mee te denken over hoe het dorp opnieuw wordt opgebouwd - voordat met de bouw wordt begonnen. Onderdeel hiervan is een 3D-model van het dorp. Bekijk de video.