Documentatie Technische Ketendemonstratie

Nog even teruglezen wat er ook al weer is besproken? Of een sessie gemist? Documentatie van de Technische Ketendemonstratie vind je hier.

verslagen en Documenten

Datum

Documentatie

11 april 2024

Onderwerpen: ketentest Milieukwaliteit, plan van aanpak Mijnbouwconstructie, livegang uitgifteloket, terugmelden op de kaart en planning Q2.

Presentatie en verslag (pdf, 2.2 MB)

Opname (YouTube)

18 januari 2024

Onderwerpen: Milieukwaliteit, uitgifteloket betaversie, Geologisch booronderzoek, overzicht resultaten in de hele keten en planning Q1.

Presentatie en verslag (pdf, 2.5 MB)

Opname (YouTube)

Demo: nieuwe ontwikkelingen in betaversie BRO Uitgifteloket (YouTube)

28 september 2023

Onderwerp: ‘Wageningen-modellen’, uitgifteloket betaversie, overzicht resultaten in de hele keten en doorkijkje Q4

Presentatie en verslag (pdf, 13 MB)

Opname (YouTube)

31 augustus 2023

Onderwerp: nieuwe functionaliteiten Bronhouderportaal en actuele ontwikkelingen standaarden

Presentatie en verslag (pdf, 2.4 MB)

Opname (YouTube)

15 juni 2023

Onderwerp: wijziging Besluit basisregistratie ondergrond en veiligheid Bronhouderportaal

Presentatie en verslag (pdf, 1.8 MB)

Opname (YouTube)

11 mei 2023

Onderwerp: nieuwe ontwikkelingen Bronhouderportaal en opvragen specifieke karakteristieken grondwatermonitoring via REST services

Presentatie en verslag (pdf, 2.4 MB)

Opname (YouTube)

13 april 2023

Onderwerp: aanpassingen en demo PDOK 2, aanlevering Grondwater-gebruik via LGR en roadmap Q3

Presentatie en verslag (pdf, 3 MB)

Opname (YouTube)

16 maart 2023

Onderwerp: actualisatie/aanpassing gegevenscatalogi in beheer en het ophalen van gegevens uit de basisregistratie

Presentatie en verslag (pdf, 2.5 MB)

Opname (YouTube)

19 januari 2023

Onderwerp: nieuwe functionaliteiten in het Bronhouderportaal en kwartaalplanning Q1 2023

Presentatie en verslag (pdf, 2.8 MB)

Opname (YouTube)

22 december 2022

Onderwerp: release Q4 2022 en beheerplan 2023-2026 Fase 1 BRO

Presentatie en verslag, deel 1 (pdf, 2.1 MB)

Presentatie en verslag, deel 2 (pdf, 2.3 MB)

Opname (YouTube)

24 november 2022

Onderwerp: vorderingen Bronhouderportaal t.a.v. veiligheid

Presentatie en verslag (pdf, 1.5 MB)

Opname (YouTube)

27 oktober 2022

Onderwerp: voortgang grondwatergebruik en resultaten sinds september

Presentatie en verslag (pdf, 1.7 MB)

Opname (YouTube)

19 september 2022

Onderwerp: wat is er gerealiseerd in Q3 van 2022?

Presentatie en verslag (pdf, 9.8 MB)

Opname (YouTube)

7 juli 2022

Onderwerp: release Q2 en roadmap Q3 2022

Presentatie en verslag (pdf, 2.6 MB)

Opname (YouTube)

13 juni 2022

Onderwerp: standaardisatie consolidatie 4 gegevenscatalogi, voorgang geologisch booronderzoek, nieuwe functionaliteiten Bronhouderpotaal en voortgang aanlevering grondwaterstanden

Presentatie en verslag (pdf, 2 MB)

Opname (YouTube)

12 mei 2022

Onderwerp: standaardisatie geologisch booronderzoek, wijzigingsverzoeken van gebruikers,  migratie grondwaterstanden van DINO naar BRO en voortgang laatste registratieobjecten Tranche 4

Presentatie en verslag (pdf, 3 MB)

Opname (YouTube)

21 maart 2022

Onderwerp: opleveringen Q1 van 2022

Presentatie en verslag (pdf, 1.5 MB)

Opname (YouTube)

20 januari 2022

Onderwerp: governance, relatie met Stelsel van Basisregistraties, inhoudelijke doorontwikkeling en functionele doorontwikkeling

Presentatie en verslag (pdf, 2.6 MB)

Opname (YouTube)

16 december 2021

Onderwerp: start beheerfase, release Q4 2021,  overdracht naar BRO beheerorganisatie

Presentatie en verslag (pdf, 5.5 MB)

Opname (YouTube)

18 november 2021

Onderwerp: nieuwe model Wageningen Environmental Research in de BRO, stand van zaken aanleveren Grondwaterstandonderzoek (GLD)

Presentatie en verslag (pdf, 1.2 MB)

Opname (YouTube)

23 september 2021

Onderwerp: verbeteringen Bronhouderportaal en wat doen we in het vierde kwartaal van 2021 en begin 2022?

Presentatie en verslag (pdf, 1.4 MB)

Opname (YouTube)

29 juli

Onderwerp: REST services beschikbaar voor alle registratieobjecten, update standaardisatie en roadmap rest van 2021

Presentatie en verslag (pdf, 2.1 MB)

Opname (YouTube)

1 juli 2021

Onderwerp: release per 1 juli en roadmap programma Tranche 4

Presentatie en verslag (pdf, 2.7 MB)

Opname (YouTube)

3 juni 2021

Onderwerp: update werkafspraken en opstellen van een roadmap voor beheer / betrekken van stakeholders bij prioritering

Presentatie en verslag (pdf, 2.7 MB)

Opname (YouTube)

8 april 2021

Onderwerp: visualisaties, correcties en services in de BRO

Presentatie en verslag (pdf, 2 MB)

11 maart 2021

Onderwerp: context opzet BRO beheer vanuit BZK, pzet BRO beheerorganisatie en rol stakeholders en uitvoering beheerprocessen (inrichting CAB, BPO)

Presentatie en verslag (pdf, 3.4 MB)

11 februari 2021

Onderwerp: geotechnisch booronderzoek

Presentatie en verslag (pdf, 2.3 MB)

Opname (YouTube)

14 januari 2021

Onderwerp: nieuws van het BRO programma en vooruitblik 2021 en demonstratie aanleveren grondwatermonitoringgegevens

Presentatie en verslag (pdf, 3.2 MB)

17 december 2020

Onderwerp: release Q4 2020

Presentatie en verslag (pdf, 1.9 MB)

Opname (YouTube)

19 november 2020

Onderwerp: visualisatie ter ondersteuning correcties en aanvullingen in de BRO

Presentatie en verslag (pdf, 2.1 MB)

22 oktober 2020

Onderwerp: grondwatermontoringdomein (GM) bijna live

Presentatie en verslag (pdf, 2.1 MB)

Opname (YouTube)

1 oktober 2020

Onderwerp: grondwaterdomein (GM) bijna gereed

Presentatie en verslag (pdf, 2.2 MB)

27 augustus 2020

Onderwerp: gebruik van BRO (terugmelden)

Presentatie en verslag (pdf, 2.7 MB)

Opname (YouTube)

30 juli 2020

Onderwerp: gebruik van BRO

Presentatie en verslag (pptx, 6.2 MB)

Opname (YouTube)

2 juli 2020

Onderwerp: inleiding over gebruik van de BRO, gebruiksplicht, schets van uitgiftekanalen, nieuwe ontwikkelingen PDOK viewer en roadmap 2020

Presentatie en verslag (pdf, 3.2 MB)

Opname (YouTube)

4 juni 2020

Onderwerp: visualisatie binnen de BRO keten en roadmap 2020

Presentatie en verslag (pptx, 7.1 MB)

Opname (YouTube)

7 mei 2020

Onderwerp: productvisie BRO keten, grondwaterdomein in samenhang en BRO Bronhouderportaal gereed

Presentatie en verslag (pdf, 1.8 MB)

Opname (YouTube)

9 april 2020

Onderwerp: ketenarchitectuur BRO

Presentatie en verslag (pptx, 28 MB)

Video: uitleg BRO Ketenarchitectuur door Erik van der Zee

13 februari 2020

Onderwerp: uitgifte grondwatermonitoringgegevens, werkafspraken geotechnisch booronderzoek, SensorthingsAPI’s en vooruitblik / roadmap 202

Presentatie Ketendemo (pdf, 2.5 MB)

19 december 2019

Onderwerp: uitgifte van de data via het BROLoket Uitgifte van de data via PDOK en vooruitblik roadmap voor 2020

Presentatie Ketendemo (pdf, 1.7 MB)

21 november 2019

Onderwerp: aanlevering/verwerking GT Booronderzoek, uitgifte GT Booronderzoek, standaardisatie BRO

Presentatie Ketendemo (pdf, 2.1 MB)

26 september 2019

Presentatie ketendemo (pdf, 2.5 MB)