Uitnodiging BRO Ketendemo: 11 april 2024

header-bro-ketendemo

BRO Ketendemo

Graag nodigen wij je uit voor de (online) BRO Ketendemo op donderdag 11 april 2024 van 11.00 tot 12.00 uur.

In de Ketendemo blikken we terug op het opgeleverde werk van afgelopen kwartaal en we laten zien wat het komende kwartaal op de agenda staat.

Programma

Onderwerpen 11 april

De BRO-teams demonstreren de resultaten van het afgelopen kwartaal - over de hele keten vanaf de standaard tot en met het beschikbaar stellen van de gegevens. Wij vragen daarbij ook om je reactie, zodat de producten zoveel mogelijk aansluiten op jouw wensen.

In de Ketendemo laten we in vogelvlucht zien welke resultaten er zijn geboekt en we gaan daarbij vooral in op de volgende onderwerpen:

  • Domein Milieukwaliteit: ketentest Milieuhygiënisch bodemonderzoek (SAD) versie 1.0 voor het aanleveren van historische gegevens aan de BRO.
  • Domein Mijnbouwwet:
    - Technische keten gereed voor Mijnbouwwetvergunningen (EPL)
    - Plan van aanpak voor aanleveren en migreren van Mijnbouwwetconstructies (EPC) aan de BRO
  • Livegang nieuwe versie BROloket voor ondergrondgegevens
  • Nieuwe functionaliteit voor terugmeldingen: melden via de kaart

Aan het eind van de ketendemo laten we zien waar we komend kwartaal aan werken.

Voor wie?

De ketendemo is voor iedereen die actief is bij het leveren, beheren, opvragen en gebruiken van ondergronddata, vanuit ingenieurs- en adviesbureaus, softwareleveranciers, waterschappen, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, bouw- en aannemersbedrijven, architectenbureaus en natuurbeheerorganisaties.

Aanmelden

Aanmelden voor de Ketendemo  van 11 april kan via het aanmeldformulier. Dit kan tot uiterlijk dinsdag 9 april. Je ontvangt een dag voorafgaand een bevestiging met daarin de bijbehorende instructies om deel te nemen.

Vaste gast worden van de Ketendemo kan ook. Je krijgt dan automatisch elk kwartaal de link in je mailbox om aan de sessie deel te nemen.

Alle verslagen en opnames van de vorige ketendemo's vind je op de Ketendemo-pagina. Opnames van de sessies kun je bekijken en beluisteren via ons BRO-kanaal.

Je ontvangt deze mail, omdat je bent aangemeld voor de mailinglist BRO Ketendag. Klik op de link om je uit te schrijven of een collega aan te melden.