Uitnodiging BRO Ketendag 3 juni

Uitnodiging BRO Ketendag

Alle verslagen en opnames van de vorige Ketendagen vindt u op de Ketendag-pagina onder de desbetreffende sessie. Opnames van de sessies kunt u bekijken en beluisteren via ons BRO Kanaal.

BRO Ketendag

Graag nodigen wij u van harte uit voor de online BRO Ketendag op donderdag 3 juni. De sessies van deze dag staan in het teken van de registratieobjecten die in werking treden op 1 juli aanstaande. De volgende drie sessies staan op deze dag gepland:

  • Implementatiesessie domein Bodem- en Grondonderzoek
  • Ketendemo door de productowners van ketenteams
  • Reviewsessie standaardisatie verschillende domeinen

Aanmelden

Alle sessies worden digitaal aangeboden. Via onderstaande link kunt u zich tot woensdag 2 juni aanmelden. U kunt via dit aanmeldformulier doorgeven aan welke sessie(s) u wil deelnemen. Per sessie ontvangt u een dag voorafgaand een bevestiging met daarin de bijbehorende instructies om deel te nemen.

Programma

9.00 - 10.30 uur | Implementatiesessie domein Bodem- en Grondonderzoek

De implementatiesessie is bedoeld om een platform te bieden voor de gebruikers van de BRO, zowel voor het proces van aanlevering als uitgifte en gebruik. Het gaat dan veelal over registratieobjecten die in productie staan of bijna gaan.

In deze sessie staat het Geotechnisch booronderzoek centraal. Op 1 juli aanstaande zal hiervoor een nieuwe release, 2.1, volgen en gaat versie 1.0 uit. Naast dat er in deze versie 5 extra analyses zijn toegevoegd, wordt er ook een aantal werkafspraken doorgevoerd. We laten in deze sessie zien wat dit betekent voor met name bronhouders en hoe leveranciers en softwareontwikkelaars daarbij kunnen helpen.

Een aantal ketenpartners heeft versie 2.1 in de keten getest en tijdens deze sessie delen deelnemers hun ervaringen. Vooral voor bronhouders en hun rol is dit informatief. Daarnaast volgt een korte toelichting van de wijzigingen in versie 2.1 van het Geotechnisch booronderzoek zodat u zich kunt voorbereiden op de wettelijke verplichtingsdatum van 1 juli aanstaande.

Voor wie?

Voor iedereen met belang bij productie en gebruik van Booronderzoeksgegevens: opdrachtgevers, opdrachtnemers, producenten (boorfirma, beschrijver, lab-analist, etc.), experts, afnemers en gebruikers en softwareleveranciers.

11.00 - 12.00 uur | Ketendemo

Tijdens de ketendemo BRO ziet u, zoveel mogelijk live, de technische resultaten die we in de afgelopen periode tot stand hebben gebracht. Doel van deze demo is dat wij feedback ontvangen voor de (door)ontwikkeling van onze producten. Aan het eind van de sessie presenteren wij de roadmap voor de komende periode.

In deze sessie richten we ons op de overgang van ontwikkeling naar beheer. Doorontwikkeling van de BRO is inmiddels een substantieel onderdeel van ons werk en we laten een eerste aanzet voor de beheer-roadmap zien. In een interactieve sessie vragen we uw input voor de prioritering van onderwerpen. Ook geven wij een overzicht van de werkafspraken bij de registratieobjecten die vanaf 1 juli aanstaande in productie gaan, met name in het domein Bodem- & grondonderzoek.

Voor wie?

Iedereen die vanuit een technisch perspectief actief is bij het leveren, beheren, opvragen en gebruiken van ondergronddata, vanuit Ingenieurs- en adviesbureaus, softwareleveranciers, waterschappen, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, bouw- en aannemersbedrijven, architectenbureaus en, natuurbeheerorganisaties.

13.30 - 14.30 uur | Reviewsessie Standaardisatie

Het standaardisatieproces binnen het programma loopt op zijn einde, daarom zijn de sprintreviews van de verschillende domeinen in één sessie samengevoegd.

In deze sessie bespreken we de voortgang van de lopende standaardisatie van de registratieobjecten Grondwatergebruiksysteem (GUF) en de historische gegevens (IMBRO/A) van de Geologische boormonsterbeschrijving (BHR-G).

  • Voor GUF hebben we gewerkt aan het berichtenverkeer, we lichten toe hoe dit er straks uitziet.
  • Voor BHR-G IMBRO/A lichten we onze werkmethode toe en laten de eerste resultaten zien.

Voor wie?

Iedereen die betrokken is bij inwinning en gebruik van gegevens  t.a.v. grondwaterbeheer, zoals overheden, drinkwaterbedrijven, advies- en ingenieursbureaus. Iedereen die betrokken is bij Geologisch booronderzoek en met name het gebruik van historische gegevens van Geologisch booronderzoek.

Aanmelden Ketendag

Aanmelden voor de sessies kan via onderstaande link. Graag tot binnenkort!

U ontvangt deze mail, omdat u bent aangemeld voor de mailinglist BRO Ketendag of Softwareleveranciersoverleg. Klik op de link om u uit te schrijven of een collega aan te melden.