BRO Regioronde Milieukwaliteit

BRO komt naar je toe in juni! We gaan met alle gebruikers en BRO-coördinatoren in vijf regio’s aan de slag met Milieukwaliteit. Vanaf 1 januari 2025 is Milieukwaliteit namelijk een nieuw en verplicht onderdeel in de BRO. We helpen je hier graag bij, dus meld je aan.

We organiseren in juni sessies in de regio’s Noord, Oost, Midden, West en Zuid. We horen graag welke vragen jullie hebben en helpen jullie zoveel mogelijk op weg. Dat doen we in een plenair deel en in werksessies, waarin we concreet ingaan op vragen en werkwijzen.

Doelgroep

In de Regioronde richten we ons op  BRO-coördinatoren, BIS/GIS-beheerders, bodem- en milieudeskundigen van gemeente, provincies, waterschappen en omgevingsdiensten en anderen die betrokken zijn bij dit werkveld.

Globaal programma

In de ochtend geven we informatie over BRO, milieukwaliteit en relaties met andere programma’s. In de middag kun je deelnemen aan 3 werksessies die je allemaal kunt volgen. Zo krijg je een compleet beeld over aansluiten, inrichten en afstemmen en samenwerken in de keten.

Onderdelen van het programma:

 • Optioneel: Introductie BRO voor nieuwe BRO-coördinatoren.
 • Plenair deel
  • De BRO en Milieukwaliteit
  • Relatie met andere programma’s
  • Regionale casus Milieukwaliteit
 • Werksessies:
  • Sessie 1: Aansluiten, data aanleveren, werken met het Bronhouderportaal
  • Sessie 2: Eigen proces inrichten
  • Sessie 3: Afstemming en samenwerking in de keten

Voorlopige data en locaties:

 • 6 juni  in Eindhoven:  Regio Zuid (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg)
 • 10 juni  in Utrecht: Regio Midden (Utrecht en Flevoland)
 • 12 juni  in Leiden: Regio West (Noord-Holland en Zuid-Holland)
 • 18 juni  in Zwolle: Regio Oost  (Gelderland en Overijssel)
 • 20 juni in Assen:  Regio Noord (Groningen, Friesland en Drenthe)

Het staat je altijd vrij bij een andere regio aan te sluiten als dat beter uitkomt in je agenda.

Medio april kun je je aanmelden voor een van de Regiorondes.