Kwartaalnieuws

Gepubliceerd 30 april 2024

Er is weer een nieuw kwartaal aangebroken, dus tijd om terug te blikken en vooruit te kijken. We geven je graag een kort overzicht van het opgeleverde werk in het eerste kwartaal van 2024. Ook vertellen we wat de komende maanden op de planning staat.

Mijlpalen Q1

Mooie mijlpalen van afgelopen kwartaal zijn de livegang van de nieuwe versie van BROloket. De gebruiksvriendelijkheid bij het opvragen van ondergrondgegevens en allerlei zaken ‘onder de motorkap’ zijn verbeterd.

Ook is het nu op BROloket mogelijk geworden om terugmeldingen via de kaart door te geven. Bijvoorbeeld als je denkt een fout te zien in de BRO-gegevens. Op die manier is het nog makkelijker om met z’n allen de kwaliteit van de BRO-gegevens te verbeteren.

Tot slot is gestart met de ketentest voor Milieukwaliteit. Dat is fijn want met name de bestaande publieke en private gegevens zijn nu versnipperd over veel organisaties en niet altijd gemakkelijk vindbaar.

Werk in Q2

Een van de speerpunten is het verwerken van de reacties uit de publieke consultatie in de gegevenscatalogi voor Milieukwaliteit. Komend kwartaal gaan we de ketentest voor het leveren en opvragen van historische bodemonderzoeken afronden en maken we het mogelijk om vanaf de zomer alvast gegevens aan te leveren.

Verder werken we dit kwartaal aan de mogelijkheid om gegevens van het domein grondwatermonitoring in samenhang op te vragen. Je kunt daarmee via zogeheten karakteristieken de grondwaterstanden en -kwaliteitsgegevens opvragen die bij specifieke putten horen.

Binnenkort brengen we een volgende versie van de gegevenscatalogus voor Geologisch booronderzoek in publieke consultatie. In deze versie wordt de historische dataset van de Universiteit van Utrecht toegevoegd.

Binnen het domein Mijnbouwwet bereiden we de aansluiting op de bronsystemen voor. Het is belangrijk dat je in de BRO kunt zien waar vergunningen en boorgaten zijn die horen bij van mijnbouwactiviteiten en mijnbouwconstructies.

Tot slot komt er dit kwartaal een update van het hydrogeologisch model REGIS II.

Technische ontwikkelingen

Ondertussen zetten we dit kwartaal mooie technische stappen in het kader van beheerbaarheid en het verhogen van de performance. Zo verbeteren wij de uitgifte van objecten door gebruik van zogeheten kensets en wordt een vervangende GIS-stack in het BROloket geïmplementeerd. En niet onbelangrijk is dat onze software komende maanden ge-audit wordt. De mate van onderhoudbaarheid en beveiligbaarheid van het Bronhouderportaal, de Landelijke Voorziening en het BROloket worden door een extern gecertificeerde organisatie beoordeeld.

Begin april hebben we alle acties die bij kwartaal 2 horen gepland. Wil je weten hoe zo’n planningsschema eruitziet? Dit beeld geeft een impressie hoe we op basis van de prioriteitenlijst van alle teams gezamenlijk een planning maken.