Nieuw in de BRO per 1 juli 2022

Gepubliceerd 20 juni 2022

Vanaf 1 juli 2022 wordt het domein Grondwatergebruik toegevoegd aan de BRO. We hebben hieronder de belangrijkste punten voor je op een rij gezet.

Grondwatergebruik

De gegevens van Grondwatergebruik geven inzicht in waar zitten welke systemen in de grond die grondwater gebruiken. Dit gaat van bodemenergiesystemen tot onttrekkingen voor vee. Het gaat hierbij om alle vergunnings- en meldingsplichtige vormen van grondwateronttrekkingen en infiltraties (ongeacht gebruiksdoel of grootte) en bodemenergiesystemen. En waar dat van toepassing is, wordt ook vastgelegd hoeveel grondwater wordt gebruikt. Het wordt drukker in de ondergrond en daarom is het belangrijk om ook dit te registreren.

Ben je bronhouder van deze gegevens?

Dan is het goed om te weten dat de wettelijke ingangsdatum 1 juli 2022 is. Het aanleveren van deze gegevens kan via het Landelijk Grondwater Register (LGR). Hier worden alle vergunnings- en meldingsplichtige vormen vangrondwatergebruik al geruime tijd geregistreerd. Er wordt daarom een rechtstreekse koppeling gemaakt met de BRO. Bijkomend voordeel is dat het LGR ook de veelgebruikte WKO-tool voedt met data. Deze ingang is daarom preferent voor het aanleveren van gegevens van Grondwatergebruik. De gegevens kunnen ook via het BRO Bronhouderportaal ingevoerd worden, maar ze worden dan niet automatisch opgenomen in de WKO-tool. Alle technische specificaties over de release en de documentatie vind je in de BRO Productomgeving.

Benut het Landelijk Grondwater Register

Ben je gewend om met het LGR te werken, dan zul je merken dat er kleine aanpassingen worden gedaan zodat alle data goed aansluit op de BRO. Werk je nog niet met het LGR, dan helpt het LGR je graag op weg. Het is een relatief eenvoudige manier om je gegevens goed te laten registreren. Neemt niet weg dat elke verandering wennen is en het zeker ook tijd en aandacht kost om deze werkwijze eigen te maken. Mocht je hierover vragen hebben, neem dan contact op met het LGR of de BRO Servicedesk.

Meer weten over Grondwatergebruik?

Als introductie op deze toevoeging aan de BRO raden we je aan om ook het BRO’tje van 9 juni nog eens terug te kijken. Het is een introductie op het domein Grondwatergebruik. Verder hebben we veel praktische informatie verzameld op de pagina’s die gaan je kunt vinden onder Grondwatergebruik. Verder staan natuurlijk onze collega’s van de Servicedesk voor je klaar.

Komende tijd gaan wij verder

Ook het domein Mijnbouw wordt per 1 juli toegevoegd aan de regelgeving van de BRO. Naar verwachting zal het in de loop van de tweede helft van 2022 mogelijk worden om gegevens te uploaden van het registratieobject mijnbouwconstructie. Het object mijnbouwwetvergunning zal via een systeemkoppeling gevuld worden in opdracht van bronhouder Ministerie van EZK.

BRO Fase 2 staat voor de deur; we gaan gegevens over milieukwaliteit toevoegen aan de BRO. Op de achtergrond worden daar de nodige voorbereidingen voor getroffen. Als het gaat om het technische ontwikkelwerk, dan ligt de focus op verdere afronding van BRO Fase 1. We houden je via de site op de hoogte van de ontwikkelingen of bekijk de roadmap.


Contact LGR

Als je aan de slag gaat met het aanleveren van de registratieobjecten van grondwatergebruik en je wilt weten welke mogelijkheden het LGR biedt, neem dan contact op met het Landelijk Grondwater Register:

  • Email: lgr@gbo-provincies.nl
  • Telefoon: 085 - 486 22 22