Actuele storingen

Storingen die buiten kantooruren optreden, behandelen we de eerstvolgende werkdag.

Storing BROloket

- Vanaf 31 augustus 2023

Gebruikers van BROloket moeten rekening houden met tijdelijke verstoringen bij het bekijken van sommige grafieken. Kom je dit tegen? Neem dan contact op met de Servicedesk. Dan kunnen we dat met een herstart oplossen. Onze excuses voor het ongemak.

OPGELOST: Storing BRO Landelijk Voorziening, incl. portalen

- Op 20 september 2023

Er is een storing geweest tussen 14.15 en 15:00 waardoor alle voorzieningen van de BRO niet of minder beschikbaar waren. Gegevens die waren aangeleverd aan het Bronhouderportaal werden niet doorgeleverd en mogelijk niet gevalideerd. Ook was het niet mogelijk om gegevens op het BROloket (en DINOloket) te raadplegen of te downloaden

OPGELOST: Storing Bronhouderportaal

- Vanaf 10 augustus 2023

Er is een storing geweest is bij het Bronhouderportaal van de Basisregistratie Ondergrond.

Het was daardoor tijdelijk niet mogelijk om in te loggen op het Bronhouderportaal. Dit gold ook voor de demo-omgeving.

OPGELOST: Storing BROloket

- Vanaf 7 augustus 2023

We hebben gemerkt dat er op maandag 7 augustus een storing was bij het BROloket.

Het was tijdelijk niet mogelijk om ondergrondgegevens of modellen op te vragen. Deze storing deed zich ook voor op het DINOloket.

OPGELOST: Storing BROloket

- Vanaf 31 juli 2023

Op maandag 31 juli is er een storing geweest bij het BROloket.

Het was tijdelijk niet mogelijk om ondergrondgegevens of modellen op te vragen.

OPGELOST: Storing model Grondwaterspiegeldiepte na download op BROloket en PDOK

- Vanaf 7 februari 2023

We hebben gemerkt dat het openen van de download van het model Grondwaterspiegeldiepte op BROloket en bij PDOK niet goed werkt. In de loop van februari komt een nieuwe download van het model beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak. Het bekijken van het model op BROloket en PDOK geeft geen problemen. Dit probleem is inmiddels opgelost met de nieuwe levering van het model.

OPGELOST: Storing BROloket

- Vanaf 16 mei 2023

Gebruikers van het BROloket moeten rekening houden met tijdelijke verstoringen. Die leveren vooral hinder op bij het laden van de kaartviewers en het opvragen van ondergrondgegevens. Het oplossen van de verstoringen heeft onze volle aandacht en prioriteit. Wil je daarom een verstoring direct melden via support@broservicedesk.nl? Dan kunnen we het loket via een herstart weer beschikbaar stellen.

Update 6 juni 2023: het loket lijkt stabieler. Het team dat het loket in beheer heeft, heeft onder meer de geheugencapaciteit uitgebreid. Momenteel lijkt het loket stabieler te zijn.

OPGELOST: Storing Bronhouderportaal

- Vanaf 4 mei 2023

We hebben gemerkt dat het Bronhouderportaal niet bereikbaar is. Dit geldt ook voor de demo-omgeving van het Bronhouderportaal. Hierdoor is het tijdelijk niet mogelijk om het Bronhouderportaal te gebruiken. Dit probleem is inmiddels opgelost.

OPGELOST: Storing notificatieservice Bronhouderportaal

- Vanaf 17 april 2023

We hebben gemerkt dat de notificatieservice voor leveringen die langer dan 25 dagen openstaan afgelopen vrijdag te veel notificaties heeft verstuurd. Onze excuses voor dit ongemak. We zoeken uit wat er aan de hand is.

Opgelost: op woensdag 3 mei is dit probleem verholpen.

OPGELOST: Storing inloggen eHerkenning op demo-omgeving Bronhouderportaal

- Vanaf 17 maart 2023

We hebben gemerkt dat het niet mogelijk is om in te loggen met eHerkenning op de demo-omgeving het Bronhouderportaal. Gebruikers die inloggen met een e-mailaccount kunnen nog wel inloggen.

Momenteel werken we aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.

OPGELOST: Storing inloggen eHerkenning op Bronhouderportaal

- Vanaf 15 maart 2023

We hebben gemerkt dat het niet mogelijk is om in te loggen met eHerkenning op het Bronhouderportaal. Gebruikers die inloggen met een e-mailaccount kunnen nog wel inloggen.

OPGELOST: Storing geopackages PDOK

- Vanaf donderdag 22 september 2022.

We hebben gemerkt dat van CPT (Geotechnisch sondeeronderzoek) de geopackages op PDOK niet actueel zijn. Hierdoor is de informatie op de BRO Monitor ook niet actueel. Verder wordt GAR (Grondwatersamenstellingsonderzoek) nog toegevoegd aan de BRO Monitor.

OPGELOST: Vertraging Bronhouderportaal

- vanaf donderdag 9 maart 2023

Het Bronhouderportaal had een trage performance.  UPDATE: het is weer mogelijk data te leveren.

OPGELOST: Storing Bronhouderportaal

- vanaf donderdag 16 februari 2023

Het Bronhouderportaal was door een storing tijdelijk slecht bereikbaar. Deze storing kon ook effect hebben bij het doorleveren van gegevens aan de Landelijke Voorziening. UPDATE: het is weer mogelijk data te leveren.

OPGELOST: Storing download GeoTOP op BROloket

- vanaf dinsdag 20 december 2022

Het downloaden van GeoTOP op BROloket werkte niet. UPDATE: inmiddels werkt het weer.