Naslagwerken en publicaties

  • Aansprakelijkheid

Advies Croon advocaten: Wie kan aansprakelijk worden gehouden bij gebruik van onjuiste informatie uit de basisregistratie ondergrond? Het advies van Croon advocaten geeft daar antwoord op.

  • Integraal ontwerpen

Handboek Integrale aanpak openbare ruimte Amsterdam:  De gemeente Amsterdam heeft een integrale ontwerpmethode voor de openbare ruimte ontworpen, waarbij gebruik wordt gemaakt van 3D-modellen.

  • Uitvoeringsprogramma

Meerjarenplan 2018 -2020 Uitvoeringsprogramma Bodem & Ondergrond: Dit meerjarenplan bevat een gezamenlijk toekomstbeeld 2021 en programmadoelen en activiteiten voor 2018 tot 2021. Daarbij ook de governance voor de uitvoering van het convenant Bodem en Ondergrond, het convenant Bodem en Bedrijfsleven en StructuurVisie voor de Ondergrond (SVO).