Releasenotes

Op deze pagina vindt u de releasenotes van het Bronhouderportaal, de Landelijke Voorziening  BRO, het BRO-loket en PDOK.

Recent gerealiseerd

Bronhouderportaal

Per 7 augustus 2019 | Versie 1.34.305

 • Er zijn performanceverbeteringen doorgevoerd in het leveringoverzicht waardoor het tonen van de brondocumenten bij een levering sneller gaat.
 • Bij sonderingen zijn, op verzoek, de getoonde attributen uitgebreid met de "Datum uitvoering".
 • Bij grondwatermonitorputten is het vanaf deze versie mogelijk om de aanvullingen te vergelijken met de actuele situatie in de Landelijke Voorzieningen, zodat de juiste controle uitgevoerd kan worden bij het goedkeuren en accorderen van de levering.
 • Wanneer een levering fouten bevat, worden deze voortaan in een apart tabblad bij leveringdetails overzichtelijk getoond.
 • De profielpagina is uitgebreid met het notificatie e-mailadres (voor e-mailaccounts).
 • In deze versie zijn een aantal visuele wijzigingen doorgevoerd in de kaart;
  • Bij een ‘mouse-over’ wordt de bestandsnaam en type brondocument getoond.
  • "Eigen" brondocumenten worden met een groen symbool (afhankelijk van type object) op de de kaart getoond en zijn daardoor duidelijker te onderscheiden van de achtergrond.
 • Van de geotechnische boormonster aanleveringen zijn nu ook de attributen zichtbaar wanneer deze aangeleverd worden.
 • Geheugengebruik op de server gereduceerd bij het verwerken van grote hoeveelheden bestanden.
 • Er is een probleem opgelost bij het downloaden van de brondocument XML via de API waarbij een 500 error werd teruggegeven.

VERWACHT in augustus 2019 In verband met periodiek technisch onderhoud zijn in augustus geen nieuwe wijzigingen voorzien. We houden u via deze pagina op de hoogte als er weer nieuwe aanpassingen gepland zijn.

Gerealiseerd

Bronhouderportaal

Per 7 juni 2019 | Versie 1.34.203

 • De documentatie voor geautomatiseerde aanlevering en verrijking van brondocumenten is aangepast aan de Open API -standaard. Zie: De nieuwe API-documentatiepagina’s.
 • Als leverancier kunt u de API nu ook gebruiken om een lijst van uw eerdere leveringen op te vragen zodat u daarvan een overzicht heeft.
 • Als leverancier ziet u in uw machtiging nu ook of uw bronhouder uw levering automatisch zal goedkeuren en/of accorderen zodat u meer inzicht heeft in wat er na aanlevering verder met uw levering gebeurt.
 • Herstelde fouten:
  • API-tokens werden door browserinstellingen soms niet getoond.
  • Meldingen van het resultaat van een eerdere gebruikersactie werden in bepaalde gevallen telkens opnieuw op het scherm getoond.

Gerealiseerd vorig tijdvakken

Per 12 april 2019 is een nieuw ketenrelease in productie beschikbaar.

Dit omvat | Bronhouderportaal Versie 1.34.110 | Landelijke voorziening Versie 19.01.B26 | Loket versie april 2019 | PDOK versie april 2019

Binnen de keten vallen onder ander de systemen: bronhouderportaal, het Loket, PDOK en LV BRO. Deze release verhoogt het gebruikersgemak binnen deze systemen. Daarnaast zijn er verschillende aanpassingen doorgevoerd, waardoor de gehele ketenfunctionaliteit is verbeterd.

Aanpassingen

Bronhouderportaal:

 • controlemogelijkheden bij het aanleveren van wijzigingen van putgegevens zijn uitgebreid
 • alle attributen die een nieuwe waarde krijgen worden getoond
 • de onveranderde attributen van de put zijn te raadplegen door op de put (groene punt) te klikken in de kaart bij de aanlevering van de put

Loket:

 • BRO GMW putten kunnen worden gefilterd op Kwaliteitsregime IMBRO of IMBRO-A

PDOK:

 • Geen veranderingen.

LV BRO:

 • Het is nu mogelijk om met 1 registratie bericht een put (GMW) aan te bieden inclusief de complete geschiedenis.
 • Technische verbeteringen zijn geïntroduceeerd die beheer van het systeem makkelijker maken
 • Een fout in de grafiekenservice is opgelost.
 • Intern doorgeven van data binnen de keten is flexibeler opgezet door levering van geopackages voor CPT, BHR-p en GMW.

Bekende problemen (Known issues):

 • Opgelost: Correcties op CPT en BHR-p objecten kunnen weer worden verwerkt.


Gerealiseerd in vorige tijdvakken

Samenvatting van de releasenotes uit vorige tijdvakken.

Alle releasenotes Bronhouderportaal

Hier vindt u alle releasenotes van het Bronhouderportaal bij elkaar.