Releasenotes

Hier vindt u een samenvatting van de ketenreleasenotes. Binnen de keten vallen onder ander de systemen: Bronhouderportaal, Loket, PDOK, LV BRO en de actielijn Standaardisatie. Deze systemen worden constant doorontwikkeld, zo proberen we bijvoorbeeld het gebruikersgemak van de systemen zo hoog mogelijk te maken. Hieronder vindt u de aanpassingen die in 2020 zijn doorgevoerd om de gehele ketenfunctionaliteit te verbeteren.

Recent gerealiseerd: 24 oktober 2019

Er is weer een nieuwe ketenrelease beschikbaar. Met deze release komt aanvullende functionaliteit beschikbaar:

 • voor de uitgifte van de ondergrondmodellen GeoTOP, REGIS II en DGM;
 • het aanleveren en opvragen van Wandonderzoeksgegevens.

Deze ketenrelease omvat | BROloket versies 19.2 en 19.21  | PDOK versie 24-10-2019 | Landelijke voorziening versie 19.01.B40.0 | Bronhouderportaal versie 2.00.000

Aanpassingen

BROloket:

Gerealiseerd en beschikbaar op acceptatie:

 • Nomenclator toegevoegd en te raadplegen
 • 1ste iteratie van de gebruiksmonitor van het BROloket
 • Content bij de Toelichting aangepast op de BRO
 • Wandonderzoek - bodemkundige wandbeschrijving (SFR) als nieuw RO toegevoegd in het loket en zichtbaar op de kaart
 • Wandonderzoek - bodemkundige wandbeschrijving (SFR) informatiescherm om informatie over een object tonen
 • Wandonderzoek - bodemkundige wandbeschrijving (SFR) object kan worden gezocht op ID
 • Geotechnisch booronderzoek (BHR-GT): niet beschreven eenheden in het profiel zijn als zodanig opgenomen in de legenda

PDOK

Gerealiseerd en beschikbaar voor gebruikers:

 • Uitgifte GeoTOP (GTM) Atom-feed
 • Uitgifte Hydrogeologisch model REGISII (HGM) Atom-feed
 • Uitgifte Digitaal Geologisch Model (DGM) Atom-feed

Landelijke Voorziening BRO

Gerealiseerd – beschikbaar op acceptatie:

 • Wandonderzoek - bodemkundige wandbeschrijving (SFR): innameservice, validatieservice en uitgifteservice;
 • Grondwatermonitoringput (GMW) : werkafspraak Metingen stabiele putten

Bronhouderportaal

Gerealiseerd – beschikbaar in demo-omgeving:

 • Verbeterde voorpagina;
 • Compactere overzichten;
 • Nieuwe e-mailnotificaties:
 • Nieuwe rapportages:
 • Nieuwe autorisatiemogelijkheid:
 • Nieuwe inlogmogelijkheid:

Meer details te vinden via rl bhp 24 oktober 2019

Bekende problemen (Known issues):

 • Het is volgens de huidige catalogus (GMW) niet mogelijk om aan een grondwatermonitoringput die al een NITG-code heeft een Putcode (betekenisvol ID) toe te kennen. De bestaande behoefte bij meerdere bronhouders is om dat wel mogelijk te maken. Het BRO programma heeft deze wens gehonoreerd en bereid momenteel hiervoor een werkafspraak voor die vervolgens in de voorzieningen zal wordt geïmplementeerd.

Releasenotes 2019

Samenvatting van de releasenotes uit 2019.

Releasenotes Bronhouderportaal

De releasenotes van het Bronhouderportaal staan in dit overzicht compact weergegeven. Bekijk onderstaande pagina voor de uitgebreide releasenotes.