Releasenotes

Op deze pagina vindt u de ketenreleasenotes. Hieronder vallen de systemen: Bronhouderportaal, Loket, PDOK, LV BRO en de actielijn Standaardisatie.

Recent gerealiseerd: 24 oktober 2019

Er is weer een nieuwe ketenrelease beschikbaar. Met deze release komt aanvullende functionaliteit beschikbaar:

 • voor de uitgifte van de ondergrondmodellen GeoTOP, REGIS II en DGM;
 • het aanleveren en opvragen van Wandonderzoeksgegevens.

Deze ketenrelease omvat | BROloket versies 19.2 en 19.21  | PDOK versie 24-10-2019 | Landelijke voorziening versie 19.01.B40.0 | Bronhouderportaal versie 2.00.000

Aanpassingen

BROloket:

Gerealiseerd en beschikbaar op acceptatie:

 • Nomenclator toegevoegd en te raadplegen
 • 1ste iteratie van de gebruiksmonitor van het BROloket
 • Content bij de Toelichting aangepast op de BRO
 • Wandonderzoek - bodemkundige wandbeschrijving (SFR) als nieuw RO toegevoegd in het loket en zichtbaar op de kaart
 • Wandonderzoek - bodemkundige wandbeschrijving (SFR) informatiescherm om informatie over een object tonen
 • Wandonderzoek - bodemkundige wandbeschrijving (SFR) object kan worden gezocht op ID
 • Geotechnisch booronderzoek (BHR-GT): niet beschreven eenheden in het profiel zijn als zodanig opgenomen in de legenda

PDOK

Gerealiseerd en beschikbaar voor gebruikers:

 • Uitgifte GeoTOP (GTM) Atom-feed
 • Uitgifte Hydrogeologisch model REGISII (HGM) Atom-feed
 • Uitgifte Digitaal Geologisch Model (DGM) Atom-feed

Landelijke Voorziening BRO

Gerealiseerd – beschikbaar op acceptatie:

 • Wandonderzoek - bodemkundige wandbeschrijving (SFR): innameservice, validatieservice en uitgifteservice;
 • Grondwatermonitoringput (GMW) : werkafspraak Metingen stabiele putten

Bronhouderportaal

Gerealiseerd – beschikbaar in demo-omgeving:

 • Verbeterde voorpagina;
 • Compactere overzichten;
 • Nieuwe e-mailnotificaties:
 • Nieuwe rapportages:
 • Nieuwe autorisatiemogelijkheid:
 • Nieuwe inlogmogelijkheid:

Meer details te vinden via rl bhp 24 oktober 2019

Bekende problemen (Known issues):

 • Het is volgens de huidige catalogus (GMW) niet mogelijk om aan een grondwatermonitoringput die al een NITG-code heeft een Putcode (betekenisvol ID) toe te kennen. De bestaande behoefte bij meerdere bronhouders is om dat wel mogelijk te maken. Het BRO programma heeft deze wens gehonoreerd en bereid momenteel hiervoor een werkafspraak voor die vervolgens in de voorzieningen zal wordt geïmplementeerd.

Gerealiseerd in vorige tijdvakken

Samenvatting van de releasenotes uit vorige tijdvakken.

Alle releasenotes Bronhouderportaal

Hier vindt u alle releasenotes van het Bronhouderportaal bij elkaar.