Planning in tranches

De Basisregistratie Ondergrond bevat steeds meer gegevens en modellen over de ondergrond. Bronhouders leveren deze gegevens per registratieobject aan. De registratieobjecten worden in 5 tranches ingevoerd. Tranche 1, 2 , 3 en 4 zijn inmiddels van kracht. Momenteel werken we aan tranche 5: Milieukwaliteit. Dit is de globale planning voor de komende jaren:

Planning BRO

Hier vind je de inhoud en planning van alle registratieobjecten:

gehele planning aangepast T4, 20 mei 2021


Overzicht aanlever- en gebruiksplicht

We hebben per overheidslaag een overzicht gemaakt van de registratieobjecten die aangeleverd en gebruikt moeten worden:

Roadmap

Actuele BRO Roadmap