Uitnodiging BRO Ketendag 11 maart

Uitnodiging BRO Ketendag

Alle verslagen en opnames van de vorige Ketendagen vindt u op de Ketendag-pagina onder de desbetreffende sessie. Opnames van de sessies kunt u bekijken en beluisteren via ons BRO Kanaal.

BRO Ketendag

Graag nodigen wij u van harte uit voor de online BRO Ketendag op donderdag 11 maart. De volgende drie sessies staan op deze dag gepland:

  • Implementatiesessie domein Bodem- & Grondonderzoek: Geotechnisch booronderzoek
  • Ketendemo door de productowners van ketenteams
  • Reviewsessie domein Grondwatergebruik

Zonder aanmelding geen deelname

Alle sessies worden digitaal aangeboden. Via onderstaande link kunt u zich tot woensdag 10 maart aanmelden. U kunt via dit aanmeldformulier doorgeven aan welke sessie(s) u wil deelnemen. Per sessie ontvangt u een dag voorafgaand een bevestiging met daarin de bijbehorende instructies om deel te nemen.

Programma

9.00 - 10.30 | Implementatiesessie Bodem- en grondonderzoek: Geotechnisch booronderzoek

De implementatiesessie is algemeen bedoeld om een platform te bieden voor de gebruikers van de BRO, zowel voor het proces van aanlevering als uitgifte en gebruik. Het gaat dan veelal over registratieobjecten die in productie staan of bijna gaan.

In deze sessie staat het Geotechnisch booronderzoek centraal, waarvoor 1 juli aanstaande een nieuwe release 2.1 volgt. Naast dat er in deze versie 5 extra analyses zijn toegevoegd aan het registratieobject, worden er ook een aantal werkafspraken doorgevoerd, die tegelijkertijd van kracht worden.

Tijdens de sessie informeren wij u over onze uitwerking in de standaarden en in de software. Ook nemen we u mee in de planning, zodat u weet wanneer u wat kunt verwachten en eventueel uw software kunt gaan testen zodat u per 1 juli kunt voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Voor wie?

Bronhouders/opdrachtgevers en producenten/leveranciers van booronderzoek;  softwareleveranciers die software ontwikkelen voor dit domein (zowel voor producenten als gebruikers) en afnemers/gebruikers van booronderzoeksgegevens.

11.00 - 12.00 uur | Ketendemo

Tijdens de ketendemo BRO ziet u, zoveel mogelijk live, de technische resultaten die we in de afgelopen 4 weken tot stand hebben gebracht. Doel van deze demo is dat wij feedback ontvangen voor de (door)ontwikkeling van onze producten. Aan het eind van de sessie presenteren wij de roadmap voor de komende periode.

Deze sessie staat het beheer van de BRO centraal. Wij hebben afgelopen periode de beheerorganisatie met bijbehorende processen ingericht. Wij betrekken u graag bij deze demo, zodat u weet hoe u hierbij kunt aansluiten. Een belangrijk proces daarin is hoe wijzigingsverzoeken op standaarden en software van de BRO worden afgehandeld. Ook laten wij u zien waar u informatie over uitstaande wijzigingsverzoeken en documentatie van de BRO-voorzieningen kunt vinden.

Voor wie?

Iedereen die vanuit een technisch perspectief actief is bij het beheren, verzamelen, leveren, opvragen en gebruiken van ondergronddata, vanuit Ingenieurs- en adviesbureaus, softwareleveranciers, waterschappen, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, bouw- en aannemersbedrijven, architectenbureaus, natuurbeheerorganisaties, scholen, universiteiten en burgers.

13.30 - 14.30 uur | Reviewsessie Grondwatergebruik

Tijdens deze sessie bespreken we de voortgang van de lopende standaardisatie van het registratieobject Grondwaterproductiedossier (GPD). Dit betreft de productiegegevens van vergunningsplichtige of meldingsplichtige grondwateronttrekkings- en infiltratiesystemen, waaronder ook de open bodemenergiesystemen. De volgende punten komen aan bod:

  • Domeinmodel Grondwaterproductiedossier op hoofdlijnen
  • Verwijzing van Grondwaterproductiedossier naar Grondwatergebruiksysteem (GUF)
  • Wijze waarop ontrokken en geïnfiltreerde hoeveelheden worden vastgelegd

Naast de aandacht voor het grondwatergebruikdomein geven we ook een korte toelichting op de nieuwe BRO productomgeving: de plek waar alle documentatie van de verschillende registratieobjecten uit eerdere tranches is te vinden.

Voor wie?

Iedereen die betrokken is bij inwinning en gebruik van gegevens t.a.v. grondwaterbeheer: overheden, drinkwaterbedrijven, advies- en ingenieursbureaus, etc.

Aanmelden Ketendag

Aanmelden voor de sessies kan via onderstaande link. Graag tot binnenkort!

U ontvangt deze mail, omdat u bent aangemeld voor de mailinglist BRO Ketendag of Softwareleveranciersoverleg. Klik op de link om u uit te schrijven of een collega aan te melden.