Uitnodiging BRO Ketendag 9 april

Uitnodiging BRO Ketendag

BRO Ketendag digitaal

De coronamaatregelen raken ons allemaal en hebben ook hun impact op de bijeenkomsten van het Programma Basisregistratie Ondergrond (BRO). Zo ook op de BRO Ketendag. Het betrekken van u als stakeholder staat niet stil. We zijn gewend om u regelmatig te betrekken bij de technische totstandkoming van de BRO. De BRO Ketendagen gaan dan ook gewoon door, maar digitaal. Meld u vooraf aan om deel te nemen aan de sessies. Voor meer informatie over hoe wij verder werken aan de BRO in deze tijd: Coronavirus en samenwerken aan de BRO. Dank voor uw begrip.

Uitnodiging BRO Ketendag

Graag nodigen wij u uit voor de BRO Ketendag op donderdag 9 april. Deze zal geheel digitaal plaatsvinden. De productowners van de BRO ketenteams  geven in de ochtend een geïntegreerde demonstratie van de technische resultaten van de afgelopen periode en de vorderingen van de BRO-standaarden. Voorafgaand aan de ketendemo is het softwareleveranciersoverleg gepland en in de middag staan verdiepende reviewsessies van de BRO standaardisatieteams gepland.

Zonder aanmelding geen deelname

Alle sessies worden digitaal aangeboden. Via onderstaande link kunt u zich tot uiterlijk 7 april aanmelden. U kunt via dit aanmeldformulier doorgeven aan welke sessie(s) u wil deelnemen. Per sessie ontvangt u uiterlijk 8 april een bevestiging met daarin de bijbehorende instructies om deel te nemen.

 • Aanmelden BRO Ketendag 9 april

Wat kunt u verwachten?

09.00 – 10.30 | Softwareleveranciersoverleg

Dit overleg staat Tranche 3 centraal. Het overleg wordt opgesplitst in twee onderdelen met daartussen een korte pauze:

 1. Grondwatermonitoring (met name kwaliteitsonderzoek)

In Tranche 3 ontwikkelt de keten meerdere registratieobjecten voor het domein Grondwatermonitoring. De keten organiseert hiervoor ketentesten in een aantal fases. De eerstvolgende zal zijn het grondwaterkwaliteitsonderzoek (GAR) waarbij wordt samengewerkt met SIKB.

 1. Bodem- en grondonderzoek (met name Geotechnisch booronderzoek)

De keten voor Bodem- en grondonderzoek Tranche 2 is inmiddels in beheer en wordt uitgebreid. Zo worden de functionaliteiten Bodemkundige en Geotechnische analyses toegevoegd. Ook zal de keten voor toegepast geologisch onderzoek worden ingericht. Maar eerst hebben we voor Geotechnisch booronderzoek een belangrijke wens van gebruikers geïmplementeerd, namelijk het aansluiten van de BRO-keten op het correctieblad van de ISO14688-norm dat de NEN-commissie begin dit jaar heeft vastgesteld

Bekijk alvast conceptagenda van dit softwareleveranciersoverleg.

Voor wie?

IT Experts en softwareleveranciers die software ontwikkelen welke aansluit op de BRO, zowel bij de productie en aanlevering als bij de uitgifte van de ondergronddata.

11.00 - 12.00 uur | Ketendemonstratie BRO

Tijdens de ketendemo BRO ziet u de technische resultaten van de afgelopen 4 weken. Ook wordt de ketenplanning en roadmap gepresenteerd. De volgende actielijnen/teams zullen demonstreren wat is gerealiseerd en vragen om uw reactie:

 • BRO Uitgifteloket;
 • PDOK – uitgifteloket voor BRO;
 • Landelijke Voorzieningen BRO;
 • Bronhouderportaal;
 • Standaardisatie, diverse domeinen.
Voor wie?

Iedereen die vanuit een technisch perspectief actief is bij het beheren, verzamelen, leveren, opvragen en gebruiken van ondergronddata, vanuit Ingenieurs- en adviesbureaus, waterschappen, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, bouw- en aannemersbedrijven, architectenbureaus, natuurbeheerorganisaties, scholen, universiteiten en burgers.

12.15 - 13.00 uur | Lunchtijd - huismenu

13.00 - 14.00 uur | BRO standaardisatie – Reviewsessie domein Bodem- & Grondonderzoek

Deze sessie bestaat uit drie onderdelen:

 1. De gegevensstandaarden voor de registratieobjecten uit tranche 2 en 3 worden afgerond.
 • We gaan kort in op de definitieve catalogi voor Geotechnisch onderzoek, Geologisch booronderzoek, Wandonderzoek en Bodemkundig booronderzoek.
 • Daarnaast gaan we in op de voortgang van de werkafspraken voor Geotechnisch onderzoek en Wandonderzoek.
 1. We hebben met een aantal experts uit het werkveld een start gemaakt met het standaardiseren van de tranche 4-registratieobjecten. Daarbij lag de nadruk op de scope en een eerste opzet van de gegevensdefinitie.
 • Geologisch booronderzoek: splitsing in “Geologisch” en “Toegepast Geologisch” booronderzoek
 • Toegepast geologisch booronderzoek volgens 14688
 • standaard voor historische data (IMBRO/A) voor "Geologisch" en "Toegepast Geologisch" booronderzoek
 1. Tot slot gaan we in op een behoefte die door het platform meetnetbeerders is ingebracht, om optioneel objecten aan elkaar te kunnen koppelen. Als voorbeeld is genoemd een koppeling van een boring met een grondwatermonitoringsput.
Voor wie?

Voor iedereen met inhoudelijke kennis als het gaat om productie en gebruik van Boor- en wandonderzoek: opdrachtgevers, opdrachtnemers, producenten (boorfirma, beschrijver, lab-analist, etc.) afnemers en gebruikers, softwareleveranciers

14.15 - 15.15 uur | BRO standaardisatie – Reviewsessie Grondwater

In deze sessie kijken we met name vooruit naar de Tranche 4 registratieobjecten.  De standaardisatiewerkzaamheden voor de Grondwatermonitoring gegevens (Tranche 3) worden namelijk langzaamaan afgerond. In deze sprint richten we ons steeds meer op  de (gevarieerde)  registratieobjecten van Tranche 4.

De volgende onderwerpen staan op de (voorlopige) agenda:

 • Korte terugblik op registratieobjecten Grondwatermonitoring.
 • Voortgang standaardisatie Domein Grondwatergebruik
  • status van scopedocument + voorliggende scopevragen
  • 1e ruwe versie van gegevensmodellen
 • Voortgang standaardisatie Model Grondwaterdynamiek
  • status van scopedocument + voorliggende vragen
 • Voortgang standaardisatie 1D Electrisch geleidingsvermogen
  • status van scopedocuement + voorliggende vragen

De reviewsessie wordt afgesloten met een vooruitblik naar de komende sprint.

Voor wie?

Iedereen die betrokken is bij inwinning en gebruik van gegevens  t.a.v. grondwaterbeheer: overheden drinkwaterbedrijven, advies- en ingenieursbureaus, afnemers en gebruikers, softwareleveranciers.

15.30 - 16.30 uur | BRO standaardisatie – Reviewsessie domein Mijnbouwwet

De afgelopen sprint hebben we gewerkt aan kaders en uitgangspunten voor de registratieobjecten die we in tranche 4 gaan definiëren. Ook hebben we de inhoud van NLOG geanalyseerd. In deze sessie vertellen wij onze conclusies en hoe deze ons helpt om tot scope te komen.

Wij hebben op basis daarvan op hoofdlijn 4 registratieobjecten benoemd, te weten Mijnbouwwetvergunning, Boortrajecten, Zoutcavernes en Mijngangen. In deze sessie willen we onze keuze toelichten en de eerste aanzet tot scope laten zien. In komende sprint werken we de scope van deze objecten verder uit en in deze sessie vertellen we onze aanpak en hoe u daar eventueel aan kunt bijdragen.

Voor wie?

Iedereen die generieke informatie over de mijnbouwwet en mijnbouwwerken nodig heeft voor zijn of haar beleid. Dan gaat het met name om liggingsgegevens. Daarnaast is het vanzelfsprekend van belang voor beheerders van deze ondergrondgegevens, want deze worden in de BRO opgenomen.

Graag tot ziens op op 9 april!

 • Aanmelden BRO Ketendag 9 april

U ontvangt deze mail, omdat u bent aangemeld voor de mailinglist BRO Ketendag of Softwareleveranciersoverleg. Klik op de link om u uit te schrijven of een collega aan te melden.