BRO'tje 27 juni

Aan de slag met 3D

Op weg naar een 3D digitale gemeente zijn al flink wat stappen gezet. Recent leverden VNG en Kadaster een platform op dat gemeenten ondersteunt bij het zelf regelen van de toegang tot lokale 3D-data: de website 3DtilesNederland.nl. In een BRO'tje op donderdag 27 juni nemen de betrokken partijen je graag mee in dit project en vertellen ze meer over het gebruik van 3D data in gemeentelijke registraties

Op dit moment worden geo-basisregistraties nog in 2D bijgehouden. Maar gemeenten beschikken vaak al over 3D-data. In de huidige registraties is geen plek voor 3D en dus wordt deze data letterlijk ‘platgeslagen’ en niet structureel bijgehouden. Dat kan efficiënter en daarom ontwikkelde de VNG voor gemeenten een toekomstbeeld over het opbouwen en beschikbaar maken van een actuele 3D data bij de bron: 3D-inwinnen en samenstellen, 3D-beheer en 3D-ontsluiting. Dit toekomstbeeld heeft als werktitel‘Bouwen aan een een 3D digitale gemeente’ en bouwt voort op de resultaten van het programma Totaal Driedimensionaal (T3D).

Bij het realiseren van het toekomstbeeld van deze visie werkt de VNG nauw samen met gemeenten en andere partijen. Voor het 3DtilesNederland-project, bijvoorbeeld met de gemeente Rotterdam, Amsterdam en Den Haag en het Kadaster. In het BRO'tje vertelt Gerlof de Haan namens de VNG samen met Corné Helmons en André Mulder van de gemeente Rotterdam graag meer over de resultaten van het project en het vervolg daarvan. Aan de hand van de website3DtilesNederland.nl zullen zij vooral veel praktijkvoorbeelden van het werken met lokale 3D data laten zien, onder meer in combinatie met landelijke 3D data.

Sprekers

  • Gerlof de Haan | VNG
  • Corné Helmons | Gemeente Rotterdam
  • André Mulder | Gemeente Rotterdam
  • Richard Witmer | Het Kadaster

Aanmelden

Het BRO'tje vindt plaats op donderdag 27 juni van 10.00 – 11.30 uur.  Het webinar wordt samen georganiseerd met het programma Zicht op Nederland - Datafundament. Aanmelden kan via het aanmeldformulier.