Fijne zomer!

Met elkaar hebben we de afgelopen periode mooie resultaten bereikt waarop we graag even terugblikken.

BRO op bezoek
Afgelopen halfjaar zijn we bij een aantal omgevingsdiensten, gemeenten, provincies, waterschappen en bijvoorbeeld bronbemalers op bezoek gegaan. Ook hebben we samen met de provincies en waterschappen in het zuiden van ons land de eerste bijeenkomst georganiseerd van de BRO Regioronde.  We hebben informatie over de BRO gebracht, maar vooral ook opgehaald hoe jullie over zaken denken en waar jullie tegenaan lopen. Deze kennisdeling is heel waardevol en we zetten ook komende tijd deze bezoeken voort.

Milieukwaliteit in de BRO

We zijn intussen goed op weg met de tweede fase van de BRO: Milieukwaliteit. De catalogus van het eerste registratieobject, Milieuhygiënisch Bodemonderzoek (SAD) is klaar. Momenteel loopt de publieke consultatie voor deze catalogus. Om daartoe te komen hebben velen van jullie meegedacht en kennis gedeeld. Heel hartelijk dank daarvoor! Onder invloed van de Omgevingswet willen we kansen benutten voor de volgende catalogi. Lees het artikel hierover in deze nieuwsbrief. We hopen dat jullie de komende periode weer met ons willen meedenken om ook deze fase tot een succes te maken.

Het programmamanagement waardeert jullie inzet om het belang van de bodem en ondergrond binnen jullie organisatie op de kaart te zetten en van de BRO een succes te maken.

We wensen jullie alvast een fijne vakantie en zien jullie graag bij een van onze online of offline bijeenkomsten.

Met vriendelijke groet en alvast een fijne vakantie,

Martin, Marjan en Ruud