Fijne zomer!

Terugblik

Met elkaar hebben we de afgelopen periode mooie resultaten bereikt waarop we graag even terugblikken.

Laatste tranche BRO fase 1

Er is door heel veel mensen hard gewerkt om de laatste tranche van fase 1 van de BRO op te leveren. Op 1 januari dit jaar hebben we het eerste deel van tranche 4 opgeleverd en op 1 juli volgde het tweede deel. In zijn kamerbrief over de BRO schrijft minister Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening en Wonen) dat het lopende Programma BRO uiterlijk eind 2022 succesvol zal zijn afgerond - binnen de geplande termijn en binnen het budget. Daar zijn we uiteraard trots op! Dank aan onze partners bij TNO, Geonovum, PDOK en WENR. Maar zeker ook dank aan ieder van jullie die heeft meegedacht en meegedaan in standaardisatieprocessen, ketentests en overleggen. Jullie expertise heeft de BRO absoluut verder gebracht.

Milieukwaliteit in de BRO

Intussen zijn we aan de slag gegaan met Fase 2 van de BRO, waar het domein Milieukwaliteit op het programma staat. We werken momenteel hard aan een plan van aanpak voor deze fase. SIKB is hiervoor penvoerder en werkt samen met Geonovum (standaarden), TNO-GDN (realisatie ketensystemen) en Programmabureau BRO (wetgeving, gebruik & baten en communicatie). Verwachting is dat dit plan dit jaar goedgekeurd kan worden door de Minister voor VRO. We hopen dat jullie de komende periode hierover weer met ons willen meedenken om ook deze fase tot een succes te maken.

Expeditie BRO

Graag blikken we in deze zomerbrief ook nog even terug op Expeditie BRO, het festival over Ondergrond en BRO. We zagen daar heel goed hoe er gepionierd is in Nederland door jullie zelf en door anderen. We hebben gekeken naar inspirerende tafeldiscussies, in diverse filmpjes vertelden jullie hoe jullie aan de slag zijn gegaan met de BRO en wat daarvan geleerd is en tot slot hebben we vanuit het ministerie het beheerstokje overgedragen aan TNO.

Het maakte ons weer eens duidelijk dat er ontzettend veel mogelijk is wanneer de overheid en het bedrijfsleven en de 600 BRO-coördinatoren in het land samenwerken vanuit de gedeelde passie voor de ondergrond. Want het gaat om de aarde die ons zo dierbaar is. En daarbij zijn het de mensen die het hem doen. We hebben met elkaar de BRO gemaakt - en de BRO is van ons allemaal.

Het programmamanagement bewondert jullie getoonde moed en inzet om het belang van de bodem en ondergrond binnen jullie organisatie op de kaart te zetten en van de BRO een succes te maken. Heel veel respect en onze dank daarvoor.

We wensen jullie alvast een fijne vakantie en zien jullie graag bij een van onze online of offline bijeenkomsten.

Met vriendelijke groet en alvast een fijne vakantie,

Martin en Marjan

Programmamanagement BRO