BRO nieuwsbrief december

Een mooi BRO-jaar gewenst!

In deze laatste nieuwsbrief van het jaar blikken we traditiegetrouw terug op 2019 en kijken we vooruit naar 2020. We geven ook een tussenstand en ontkurken de champagne vast, want op 1 januari lanceren we Tranche 2!

Terugblik 2019

2019 was een productief jaar! Alle overheden zijn aangesloten op de BRO, gegevens worden – soms in groten getale – aangeleverd en nieuwe samenwerkingen ontstaan. In onze Kwartaal-events, Ketendemo-dagen, sprintreviews en op diverse congressen in binnen en buitenland hebben we elkaar gesproken. En we zijn erg blij met uw inbreng, uw vragen en uw kritische blik.

Dankzij u vult de BRO zich langzaam maar zeker met betrouwbare gegevens over de ondergrond. En mede dankzij u komt het onderwerp ook steeds vaker op de bestuurlijke agenda in verband met datagedreven werken of als aandachtspunt bij het maken van beleid voor de grote opgaven in ons land. Dank daarvoor!

Tussenstand

Er is door vele bronhouders en leveranciers hard gewerkt - door sommigen zelfs heel hard. Op dit moment is de tussenstand in de BRO als volgt:

  • 382 bronhouders hebben zich aangemeld bij de BRO, bij 6 gemeenten worden nog voorbereidingen getroffen.
  • 212 bronhouders leveren gegevens aan, steeds vaker in samenwerking met hun leveranciers.

Aantal geregistreerde objecten in de BRO tot nu toe:

  • Geotechnische sondeeronderzoeken: 109.188
  • Grondwatermonitoringputten: 12.911
  • Bodemkundige boormonsterprofielen: 331.683

Totaal: 453.782

Vooruitblik 2020

2020 wordt een jaar van voortbouwen op de fundering die we samen gelegd hebben. Op 1 januari worden 8 nieuwe registratieobjecten en modellen gelanceerd : de geotechnische boormonsterbeschrijving en –analyse, het wandonderzoek en 5 modellen, waaronder GeoTOP en de Bodemkaart. En alle informatie wordt toegankelijk gemaakt via het nieuwe BROloket.

Het programma BRO werkt alweer in volle vaart aan de volgende registratieobjecten. We vinden het fijn als u meedenkt over standaarden en technische oplossingen. Een basisregistratie is mooi, maar het is natuurlijk de bedoeling dat hij ook gebruikt wordt. Inmiddels zijn er veel voorbeelden in het land van de waarde van kennis over de ondergrond.

In het komende jaar zal het programma daarom ook vaker bestuurders en beleidsmakers informeren en inspireren. Of het nu gaat om energietransitie, woningbouw, infrastructuur of landbouw, goed toepassen van ondergrondgegevens in een vroeg stadium van planvorming blijkt enorm veel winst op te leveren. Zo kunnen we de schaarse ruimte in ons land verstandig benutten, met zorg voor de leefomgeving.

Tot ziens in 2020!

Ook in het komende jaar komt de BRO naar u toe. Wij hopen u te ontmoeten op één van onze BRO bijeenkomsten, bijvoorbeeld op het Praktijkfestival Ondergrond op 17 maart a.s. Schrijf snel in!

Voor nu wensen wij u fijne feestdagen en een voorspoedig 2020!

BRO Ondersteuning

Kunt u niet vinden wat u zoekt of loopt u vast en heeft u ondersteuning nodig? De BRO Servicedesk helpt u graag bij het beantwoorden van uw vragen en bij het oplossen van problemen. Soms kan een telefoontje naar 088- 8664 999 al genoeg zijn. Het BRO Implementatieteam komt zelfs naar u toe. Wilt u rond de Kerst en Oudejaarsdag het moment benutten om aan de slag te gaan met de BRO? De BRO Servicedesk is - met uitzondering van Kerst en Nieuwjaarsdag - gewoon bereikbaar. Dus ook op oudejaarsdag en de maandag en dinsdag voor Kerst!

Vakantietip: creatief met de ondergrond

Iets creatiefs doen tijdens de vakantie? Knutsel een ondergrondmodel! Deze ondergrondmodellen werden gemaakt op de Montessorischool Waaldorp uit Den Haag. Met iets doorschijnend papier kunt u er zelfs nog een lichtje in zetten.  Template downloaden (pdf, 144 kB).

Collega inschrijven voor de BRO nieuwsbrief of uitschrijven?