Nieuwe registratieobjecten en modellen op1 januari gelanceerd

Gepubliceerd 17 december 2019

Het nieuwe BRO-jaar start goed: op 1 januari 2020 treedt Tranche 2 in werking. Dat betekent dat bronhouders gegevens van de nieuwe registratieobjecten moeten aanleveren aan de BRO. Na een overgangstermijn van een half jaar moeten zij deze gegevens ook verplicht gebruiken.

De BRO wordt stapsgewijs opgebouwd. Het programma BRO werkt daarom in 4 tranches. Met iedere tranche bevat de BRO steeds meer gegevens en modellen over de ondergrond. Bronhouders leveren deze gegevens per registratieobject aan.

Tranche 2

Tranche 2 treedt op 1 januari 2020 in werking. Op dat moment moeten bronhouders de bijbehorende registratieobjecten uit Tranche 2 gestandaardiseerd en gevalideerd aanleveren. Tranche 2 bestaat uit de volgende 8 registratieobjecten:

  • Booronderzoek | Geotechnische Boormonsterbeschrijving
  • Booronderzoek | Geotechnische Boormonsteranalyse
  • Wandonderzoek | Bodemkundige wandbeschrijving
  • Modellen | Bodemkaart, Geomorfologische kaart, Hydrogeologisch model (REGIS II), GeoTOP, Digitaal Geologisch Model (DGM).

De aanleverplicht voor de modellen ligt bij ministeries van LNV en BZK. Wandonderzoek wordt vaak door WENR gedaan. Daarnaast kan het voorkomen dat ook andere bestuursorganen, zoals gemeenten en rijksdiensten opdrachten uitzetten om bodemkundige boorprofielen te verzamelen en te beschrijven. Maar de meeste bronhouders zullen dus aan de slag moeten gaan met de aanlevering van de geotechnische boormonsterbeschrijving en –analyse.

Tranche 1

Tranche 1 omvat grondwatermonitoringsputten, geotechnische sondeeronderzoeken en de bodemkundige boormonsterbeschrijvingen. De laatsten worden over het algemeen alleen door Wageningen Environmental Research (WENR) en een enkel bedrijf aangeleverd. De andere bronhouders zijn in 2019 dan ook aan de slag gegaan met grondwaterputten en sonderingen.

Hoe meer gegevens de bronhouders aanleveren aan de BRO, hoe waardevoller de basisregistratie wordt. Anderen kunnen dan ook gebruik maken van de data. De ondergrond van Nederland brengen we zo samen steeds beter in kaart. Verrijk de BRO dus ook met uw gegevens.

Hulp nodig?

Heeft u vragen over de BRO of heeft u hulp of ondersteuning nodig bij de implementatie? Neem dan contact op met de BRO Servicedesk.