Startende BRO-coördinatoren in gesprek op BRO Live Ketendag

Gepubliceerd 30 november 2023

Wat houdt de rol van BRO-coördinator precies in? Hoe krijg ik mijn collega’s mee? Hoeveel tijd is een coördinator wekelijks kwijt? Veel startende BRO-coördinatoren worstelen met dit soort vragen over hun rol. Daarom organiseerden we speciaal voor hen een BRO Live Ketendag.

Op 23 november 2023 kwamen de coördinatoren en andere geïnteresseerden en deskundigen bij elkaar bij de Geologische Dienst Nederland (TNO) in Utrecht om elkaar te ontmoeten, vragen te beantwoorden en onderling ervaringen uit te wisselen. Het werd een dag vol interactie en veel inbreng van alle ruim 50 aanwezigen.

Het doel was op een laagdrempelige manier BRO-coördinatoren en hun collega’s wegwijs te maken in de BRO. Dat begon met een kennismaking met de Nederlandse ondergrond. Geoloog Ronald Harting verzorgde een rondleiding in de beschrijfruimte van de Geologische Dienst. Een ruimte vol tafels met lange stroken grond die met een boring naar boven gehaald zijn (boorkernen en spoelmonsters). Medewerkers karakteriseren de inhoud en structuur van die boormonsters en leggen dat vast in een boorbeschrijving.

IMG_4804

Inspirerende presentaties

Om te laten zien waarom het aanleveren van gegevens aan de BRO zo belangrijk is, begon het middagdeel met een inspirerende video over de waarde van 3D beleidsvorming van onze nationale ruimtelijke ordening. De BRO speelt daarin een belangrijke rol. Al gauw werd duidelijk dat de BRO-coördinatoren deze video graag willen gebruiken om hun collega’s mee te nemen en de BRO te laten landen in de organisatie. Daarvoor ontbreekt het vaak aan handvatten, lieten de aanwezigen weten.

Verder werd er stilgestaan bij wat de BRO is en welke gegevens er inmiddels allemaal in de BRO zitten. Ook werd er meer verteld over welke wettelijke verplichtingen er zijn en wat de huidige stand van zaken is. In een korte demo is de wijze van aanlevering getoond en daarna is getoond en welke portalen en services er zoal zijn om de BRO-gegevens af te nemen voor gebruik. De slides van de presentaties zijn terug te vinden op deze pagina.

In gesprek met elkaar

De middag is afgesloten met een interactieve sessie waarin deelnemers verdeeld over twee groepen volop hebben aangegeven waar ze als BRO-coördinator tegen aan lopen en waar ze behoeften aan hebben. Zo gaven velen aan het lastig te vinden waar ze moeten beginnen in hun rol als BRO-coördinator. Onduidelijk is vaak wat hun functie precies inhoudt en hoe veel tijd ze daarvoor nodig hebben. De functieomschrijving op onze website helpt daarbij. Ook de checklist ‘Stap voor stap aan de slag met BRO’ biedt handvatten. Kijk ook eens op de pagina 'Beginnen met de BRO' voor meer informatie voor starters.

Verder werd er gesproken over hoe je collega’s meeneemt in het belang en de voordelen van de BRO. Velen hebben nu het gevoel dat de BRO binnen hun organisatie een ‘ondergeschoven kindje’ is. Er is dan ook behoefte aan het op de kaart zetten van de BRO. Diverse BRO-coördinatoren zijn hier al actief mee aan de slag gegaan en deelden tips over hoe zij hun collega’s meenemen. Denk aan het geven van een lunchpresentatie over de BRO, de BRO-nieuwsbrief doorsturen aan collega’s en zo nu en dan koffiedrinken met betrokkenen in de organisatie. Ook de BRO’tjes (onze maandelijkse webinars) helpen daarbij.

De opbrengst van de interactieve sessie is gebundeld in een PDF en te vinden op deze pagina.

live ketendag

Bijeenkomst smaakt naar meer

De aanwezige BRO-coördinatoren gaven aan het einde van de dag aan, dat het prettig is te ervaren dat ze er niet alleen voor staan. Met elkaar fysiek bijeenkomen, smaakt naar meer en inspireert om elkaar vaker op te zoeken om samen te werken en tips uit te wisselen in de eigen regio. Uiteraard is de BRO Servicedesk er ook voor hulp. Het was fijn te horen van de aanwezigen dat zij vinden dat ze door de Servicedesk altijd vlot en deskundig worden geholpen.

Bij de BRO blijven we kijken hoe we (beginnend) BRO-coördinatoren zo goed mogelijk op weg kunnen helpen en onderweg kunnen ondersteunen. Tip is in ieder geval om de website goed te bekijken en aan te geven als je vindt dat er informatie ontbreekt. En schrijf je in voor de BRO-nieuwsbrief, zodat je ziet welke bijeenkomsten we organiseren en welke nieuwe informatie er is.