Prioriteiten tweede kwartaal

Gepubliceerd 20 april 2023

De prioriteiten voor het tweede kwartaal van 2023 zijn vastgesteld voor de BRO-keten. De teams hebben die gezamenlijk bepaald in een kwartaalsessie, waarin zij terugblikten en vooruitkeken. Belangrijkste aandachtspunten zijn het iteratief werken aan Milieukwaliteit en verbeteren van het Bronhouderportaal.

Planning tegel

Bronhouderportaal

Allereerst is afgelopen kwartaal hard gewerkt aan het Bronhouderportaal. Belangrijke thema’s zijn veiligheid, het oplossen van bugs en natuurlijk ook het oppakken van wijzigingsverzoeken. Het resultaat is een nieuwe release. Aan de ‘achterkant’ is de hoeveelheid code flink gereduceerd en de registratiebeheerapplicatie is van versie 1 naar 2 gegaan. Kortom, onder de motorkap is in Q1 veel gebeurd. In Q2 is er tijd voor functionele aanpassingen: extra knoppen, tokens uitfaseren en het hernoemen van een aantal rollen en rechten.

Milieukwaliteit

Daarnaast is al veel nieuwe software gebouwd voor Milieukwaliteit. Er wordt iteratief gewerkt zodat alles wat in de gegevensstandaard wordt opgenomen, ook gebouwd en getest kan worden in de voorzieningen. De resultaten worden als feedback weer verwerkt in de standaard waarmee we een functioneel geheel beschrijven en bouwen. Bijkomend voordeel van iteratief werken is dat de software niet ver achterloopt op de standaard.

Wat betreft de standaard is het doel voor Q2 om voor het Milieuhygiënisch onderzoek (SAD) en Overheidsbesluit bodemverontreiniging (SLD) een gegevenscatalogus op te leveren die klaar is voor publieke consultatie.

Mijnbouw

Ook voor het domein Mijnbouw zijn stappen gezet. Voor de Mijnbouwconstructie (EPC) zijn nu ook de boorgaten ofwel de putten toegevoegd. De mijnbouwstelsels waren al klaar. In Q2 komen de zoutcavernes er nog bij. De drie soorten mijnbouwconstructies voor de BRO zijn dan gereed. Het afronden van de operaties voor de Mijnbouwwetvergunning (EPL) zal later dit jaar volgen.

Modellen

Mooie mijlpaal van afgelopen kwartaal was release van GeoTOP met veranderingen en verbeteringen binnen het modelgebied Zeeland en Goeree-Overflakkee. In Q2 komen er weer nieuwe leveringen van alle BRO-modellen. Het gaat dan vooral om relatief kleine aanvullingen en een nieuwe versie van de SubsurfaceViewer bij de TNO-modellen DGM, GeoTOP en REGIS II. Kijk dus altijd op BROloket of gebruik de REST/webservices voor de meest actuele versies.

En meer

Verder zijn momenteel 2 catalogi van Grondwatergebruik in consultatie. Het doel van deze consultatie is het juridisch vastleggen van werkafspraken en wijzigingen die al in productie staan. Voor 5 andere catalogi is de consultatie afgerond. De aangepaste catalogi worden uiteindelijk juridisch verankerd in de Regeling basisregistratie ondergrond.

De komende tijd wordt ook gewerkt aan de Europese richtlijn INSPIRE. Europese lidstaten realiseren een digitaal netwerk voor het uitwisselen van gegevens over de leefomgeving. Voor de BRO betekent dit dat BRO-gegevens vertaald moeten worden naar INSPIRE-voorschriften. Afzonderlijke bronhouders hoeven daar geen voorzieningen voor te treffen.

Tot slot legt het LGR, Landelijk Grondwater Register, de laatste hand aan een aantal aanpassingen, zodat in Q2 ook de grote batch met leveringen door kan naar de BRO. Daarmee is de koppeling van het LGR en de BRO een feit. Gegevens die aangeleverd worden bij het LGR komen dan automatisch in de BRO.

pi event q2 2023
Tijdens de PI Planning is de planning voor Q2 vastgesteld