REST-nieuws: grondwaterput met extra’s en grondwaterstanden in Excel

Gepubliceerd 3 oktober 2022

Op basis van gebruikerswensen zijn er 2 nieuwe REST-uitgifteservices gemaakt. Met de eerste service is het mogelijk grondwatermonitoringputten op te vragen waarbij meteen te zien is of de put in een grondwatermonitoringnet zit en welke onderzoeken erbij horen. Daarnaast is er een nieuwe REST-uitgifteservice beschikbaar waarmee grondwaterstanden in Excel opgevraagd kunnen worden.

Koppeling grondwatermonitoringputten met andere gegevens

Per registratieobject kun je aansluiten op de REST-uitgifteservices. Hiermee is het mogelijk om BRO-gegevens geautomatiseerd op te vragen via een API-koppeling.  Deze relatie is nu gelegd in een nieuwe REST-uitgifteservice. Je hoeft dus niet meer per registratieobject per REST-uitgifteservice de gegevens op te halen en te combineren. Je kunt nu in een keer via de REST-uitgifteservice de gegevens opvragen en in samenhang zien. Van een grondwatermonitoringput (GMW) kun je dan zien of de put deel uitmaakt van een grondwatermonitoringnet (GMN) en of deze put een grondwaterstandonderzoek (GLD) en/of grondwatersamenstellingsonderzoek (GAR) en/of Formatieweerstandonderzoek (FRD) bevat. Ook de koppeling met formatieweerstandonderzoek (FRD) is daarin meegenomen.

Grondwaterstandonderzoeken in Excel

Een andere gebruikerswens was om grondwaterstanden op te kunnen vragen in Excel. Het uitwisselformaat van de BRO is XML. Dit heeft te maken met Europese wetgeving. De BRO-gegevens voldoen daarmee ook aan de INSPIRE-richtlijnen. Het werkveld maakt voor een deel nog gebruik van Excel. Om daarin tegemoet te komen, is er een experimentele REST-uitgifteservice waarmee GLD-gegevens in Excel opgevraagd kunnen worden.

Waar moet je op letten bij REST-uitgifteservices?

De uitgifte REST-services zijn bedoeld voor ‘incidenteel’ gebruik. Ze zijn niet geschikt voor uitgifte in bulk. De REST-services zijn dan ook niet bedoeld voor ‘tiling’ ofwel op basis van geografische kenmerken de selectie van gegevens steeds verder verfijnen. In de toekomst zullen de REST-uitgifteservices daar ook tegen beschermd worden (‘throttling’). Voor het opvragen van gegevens in bulk en het toepassen van verfijnde selecties zijn Atom feeds beschikbaar bij PDOK.

Bekijk het overzicht van alle publieke REST services in de BRO Productomgeving.


Toelichting

REST: net als SOAP een manier om geautomatiseerd gegevens op te vragen bij de BRO.