BRO in tijden van COVID-19

Beste betrokkene bij de BRO,

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) zoveel mogelijk te beperken, raken ons allemaal in het dagelijks leven en in ons werk. Dat vraagt flexibiliteit en aanpassingsvermogen. De situatie verandert immers dagelijks. We merken dat iedereen ondanks deze veranderingen en onzekerheid, alles doet om de werkzaamheden voort te zetten, ook het werk voor de BRO. Vol bewondering zien we dat daarbij veel creativiteit en improvisatietalent ontplooid worden.

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over hoe wij bij het Programma Basisregistratie Ondergrond (BRO) met deze situatie omgaan.

De programmateamleden bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, TNO, Geonovum, ICTU, Wageningen Environmental Research (WEnR) en andere partners werken uiteraard en conform richtlijnen zoveel mogelijk door vanuit huis. We zijn flexibel en gewend om binnen dit programma digitaal samen te werken. Ook in deze tijden weten we elkaar als team goed te vinden en gaan we door om zoveel mogelijk samen met u de BRO verder te ontwikkelen. Immers: samen maken we de BRO!

Voortgang van de BRO

De BRO maakt onderdeel uit van de vitale infrastructuur, zeker met Tranche 3 waarin we samen grondwatergegevens digitaal gaan ontsluiten. Daarom ligt voor ons nu, gegeven de huidige omstandigheden, de focus op het succesvol en binnen de bestaande planning implementeren van de registratieobjecten in Tranche 3. Zo zullen onze ontwikkelteams de sessies met experts rondom standaardisatie, maar ook sprintreviews en ketentests virtueel organiseren.

Natuurlijk zorgen we er ook voor dat u registratieobjecten uit Tranche 1 en 2 kunt blijven aanleveren en gebruiken. Alle digitale loketten, zoals het Bronhouderportaal, het BROloket, de Landelijke Voorziening en PDOK zijn goed geborgd volgens de hoogste eisen die u van het stelsel van basisregistraties mag verwachten. Dit zorgt ervoor dat u kunt blijven aanleveren en raadplegen. Ook de BRO Servicedesk staat zoals gebruikelijk voor u klaar. Hier kunt u terecht met al uw vragen.

Virtuele BRO-bijeenkomsten

De maatregelen om elkaar fysiek te kunnen ontmoeten hebben impact op onze bijeenkomsten. Zo is het Praktijkfestival Ondergrond van 17 maart verplaatst naar 27 oktober 2020. We hopen dat het virus dan onder controle is. De eerstvolgende Ketendag op 9 april zal wel doorgaan en wordt dan virtueel georganiseerd. Afhankelijk van de actuele ontwikkelingen blijven we dat de komende periode zo doen.

Hartelijk dank voor uw inzet!

We maken de BRO met elkaar. De ondergrond en onze gezamenlijke zorg en interesse voor de bodem, de geologie, het grondwater en de natuurlijke bestaansbronnen van het aardse systeem verbinden ons. We zullen vanuit onze kant ons uiterste best doen om u in al uw BRO-werkzaamheden te ondersteunen. We waarderen uw inzet in het werkveld en weten dat u een belangrijke spil bent in het BRO-implementatie proces. Zorg goed voor uzelf, uw naasten en voor anderen in uw omgeving. We zien u na deze crisisperiode graag weer in goede gezondheid terug bij een van onze overleggen of bijeenkomsten. Hartelijk dank voor uw inspanningen en vertrouwen en aarzel niet contact met ons op te nemen als u vragen heeft.

Met vriendelijke groet,

Namens het programmamanagement van de Basisregistratie Ondergrond

Martin Peersmann en Marjan Bevelander

U ontvangt deze mail als BRO Coördinator of omdat u bent ingeschreven voor de BRO nieuwsbrief. Collega inschrijven voor de BRO nieuwsbrief of uitschrijven? Mailingslist BRO nieuwsbrief.