Ketendemo 11 april

Datum
Plaats in agenda
Tijd
11.00 tot uur
Locatie
Online
Omschrijving

In de Ketendemo blikken we elk kwartaal terug op het opgeleverde werk en laten we zien wat er voor het komende kwartaal op de agenda staat.

Onderwerpen 11 april

De BRO-teams demonstreren de resultaten van het afgelopen kwartaal - over de hele keten vanaf de standaard tot en met het beschikbaar stellen van de gegevens. Wij vragen daarbij ook om je reactie, zodat de producten zoveel mogelijk aansluiten op jouw wensen.

In de Ketendemo laten we in vogelvlucht zien welke resultaten er zijn geboekt en we gaan daarbij vooral in op de volgende onderwerpen:

  • Domein Milieukwaliteit: ketentest Milieuhygiënisch bodemonderzoek (SAD) versie 1.0 voor het aanleveren van historische gegevens aan de BRO.
  • Domein Mijnbouwwet:
    - Technische keten gereed voor Mijnbouwwetvergunningen (EPL)
    - Plan van aanpak voor aanleveren en migreren van Mijnbouwwetconstructies (EPC) aan de BRO
  • Livegang nieuwe versie BROloket voor ondergrondgegevens
  • Nieuwe functionaliteit voor terugmeldingen: melden via de kaart

Aan het eind van de ketendemo laten we zien waar we komend kwartaal aan werken.

Voor wie?

De ketendemo is voor iedereen die actief is bij het leveren, beheren, opvragen en gebruiken van ondergronddata, vanuit ingenieurs- en adviesbureaus, softwareleveranciers, waterschappen, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, bouw- en aannemersbedrijven, architectenbureaus en natuurbeheerorganisaties.

Aanmelden

Aanmelden voor de Ketendemo van 11 aprilkan via het aanmeldformulier. Dit kan tot uiterlijk dinsdag 9 april. Je ontvangt een dag voorafgaand een bevestiging met daarin de bijbehorende instructies om deel te nemen.

Vaste gast worden van de Ketendemo kan ook. Je krijgt dan automatisch elk kwartaal de link in je mailbox om aan de sessie deel te nemen.

Als je geregistreerd staat op de mailinglist Ketendemo, krijg je vanzelf bericht. Je ontvangt dan ook een link naar het aanmeldformulier.