Ketendemo 18 januari

Datum
Plaats in agenda
Tijd
11.00 tot uur
Locatie
Online
Omschrijving

In de Ketendemo blikken we elk kwartaal terug op het opgeleverde werk en laten we zien wat er voor het komende kwartaal op de agenda staat.

Programma

Onderwerpen 18 januari

De BRO-teams demonstreren de resultaten van het afgelopen kwartaal - over de hele keten vanaf de standaard tot en met het beschikbaar stellen van de gegevens. Wij vragen daarbij ook om je reactie, zodat de producten zoveel mogelijk aansluiten op jouw wensen.

In de Ketendemo laten we in vogelvlucht zien welke resultaten er zijn geboekt en we gaan daarbij vooral in op de volgende onderwerpen:

  • Geologisch booronderzoek: klaar voor aansluiten en aanleveren van gegevens. In februari zal er een implementatiesessie voor de gebruikers worden georganiseerd. De migratie van de eerste set historische gegevens uit DINO is gepland in Q1.
  • Domein Milieukwaliteit: oplevering Milieuhygiënisch bodemonderzoek voor historische gegevens en geplande gebruikersacceptatietest.
  • Nieuwe functionaliteiten: recent verbeterde functionaliteiten voor ondergrondgegevens beta op BROloket en volgende stap voor ondergrondmodellen.

Aan het eind van de ketendemo laten we zien waar we komend kwartaal aan werken.

Voor wie?

De ketendemo is voor iedereen die actief is bij het leveren, beheren, opvragen en gebruiken van ondergronddata, vanuit ingenieurs- en adviesbureaus, softwareleveranciers, waterschappen, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, bouw- en aannemersbedrijven, architectenbureaus en natuurbeheerorganisaties.

Aanmelden

Aanmelden voor de Ketendemo van 18 januari kan via het aanmeldformulier. Dit kan tot uiterlijk dinsdag 16 januari. Je ontvangt een dag voorafgaand een bevestiging met daarin de bijbehorende instructies om deel te nemen.

Vaste gast worden van de Ketendemo kan ook. Je krijgt dan automatisch elk kwartaal de link in je mailbox om aan de sessie deel te nemen.

Als je geregistreerd staat op de mailinglist Ketendemo, krijg je vanzelf bericht. Je ontvangt dan ook een link naar het aanmeldformulier.