BRO'tje: Aan de slag met grondwater, de basis

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09:00 tot
Locatie
Online
Doelgroep

Dit webinar is voor iedereen die geen specialist is op het gebied van grondwater, maar wel de basisprincipes wil begrijpen: BRO-coördinator, beleidsmaker, bestuurder.

Omschrijving

Over dit webinar

Vanaf januari 2021 is de BRO gereed voor nieuwe registratieobjecten in het grondwatermonitoringdomein. Maar waar moet u als BRO-coördinator starten? En wat is een put, een monitoringnet en hoe meet je de grondwaterstanden of de -kwaliteit? Erik Simmelink, informatiemanager grondwater bij de Geologische Dienst Nederland (TNO), helpt u in dit webinar op weg. Na afloop weet  u wat  er in deze registratieobjecten zit  en hoe ze in de praktijk gebruikt worden en weet u welke stappen uw organisatie kan  zetten.  Dit webinar is een vervolg op het BRO’tje over het belang van grondwater.

Presentatie door

Erik Simmelink (TNO)

Aanmelden

Aanmelden kon tot woensdag 3 februari en is dus niet meer mogelijk. Na afloop kunt u het webinar terugkijken en de presentatie downloaden via de BRO'tjes-pagina.

Technische sessie: 11 februari

Voor iedereen die in het werkveld aan de slag gaat met de nieuwe grondwatermonitoringobjecten uit tranche 3 is een implementatiesessie gepland op 11 februari tijdens de Ketendag. Hier komt de technische kant van het aanleveren van de grondwatermonitoringobjecten tranche 3 aan de orde.

Datum

Het BRO'tje staat gepland op 4 februari 2021 en er wordt een technische sessie georganiseerd tijdens de Ketendag op 11 februari 2021.

Duur

60 minuten

Zie ook

Veel informatie over grondwater in de BRO kunt u terugvinden op Grondwatermonitoring.