Tijdelijk geen wijzigingen mogelijk in al geregistreerde GMW's

Update 22 december 2022: deze werkzaamheden zijn succesvol afgerond. Onderstaande bericht is niet meer van toepassing.

Bronhouders en dataleveranciers van Grondwatermonitoringputten (GMW) kunnen vanaf 21 december tijdelijk geen wijzigingen aan al geregistreerde GMW’s doorvoeren. Het gaat om aanvullingen, correcties en beheertransacties. Het registreren van nieuwe grondwatermonitoringputten blijft in deze periode wel mogelijk. Dit komt door een optimaliseringsslag voor GMW in de BRO. Naar verwachting duurt de beperking op het wijzigen van GMW’s twee weken. Wij laten via een nieuwsbericht en onze BRO servicepagina weten wanneer dit is afgerond.

Optimalisatie opslag GMW

Het BRO Beheerteam heeft de afgelopen paar sprints voorbereidingen getroffen om GMW qua opslag onder te brengen in het uniforme datamodel. Hiermee wordt het gelijk getrokken met de implementatie van de overige BRO-registratieobjecten. Daardoor neemt onze beheerlast substantieel af.
Vanaf 21 december starten we met het verplaatsen van de al geregistreerde grondwatermonitoringputten naar deze nieuwe opslagmethode. Om wijzigingen op bestaande grondwatermonitoringputten te voorkomen moeten wij hiervoor tijdelijk aanvullingen, correcties en beheertransacties (wijzigen dataleverancier / bronhouder / uit registratie nemen) uitschakelen. Dit geldt voor zowel onze acceptatie-, demo- en productie-omgevingen. Merk op: registraties zijn in deze periode wel mogelijk.